Translate
Sök
Rent vatten är livsviktigt! Röda Korsets vattenexpert Sara Andersson arbetar med att se till att fler får tillgång till det.  Rent vatten är livsviktigt! Röda Korsets vattenexpert Sara Andersson arbetar med att se till att fler får tillgång till det (på bilden jobbar hon vid en vattenanläggning som Röda Korset satt upp).
Frågor och svar

Vatten och sanitet på en minut

Hur mycket vatten behöver man varje dag? Och varför är det farligt när det saknas toaletter och avlopp? Röda Korset vattenexpert Sara Andersson förklarar hur det ligger till.

Rädda liv i katastrofer – swisha till 900 80 04 >

Varför är vatten så viktigt egentligen?
– Vi människor kan inte leva utan vatten. Vår kropp måste få i sig några liter vätska per dygn, men det räcker inte med det. I en katastrof räknar man med att en person behöver mellan 7,5 och 15 liter vatten per dag, beroende på om man räknar endast vatten som livsmedel och för matlagning, eller också för basal hygien. Rent vatten behövs också för att kunna tvätta och för att sjukvården ska fungera. Det är viktigt med rent vatten, men över 800 miljoner människor i världen saknar tillgång till det.

Vad händer om man dricker smutsigt vatten?
– Tyvärr har många människor inget annat val än att göra det. Att dricka smutsigt vatten kan vara livsfarligt och många blir sjuka i diarré, kolera och andra vattenburna sjukdomar. Varje dag dör uppåt 1000 barn i den typen av sjukdomar. Men det är inte bara smutsigt vatten som gör att folk blir sjuka, dålig sanitet och bristfällig hygien spelar också stor roll.

Varför är sanitet och hygien så viktigt?
– Brist på toaletter, avlopp, möjligheter att tvätta händerna och dåliga hygienrutiner leder till att sjukdomar sprids. Sanitet handlar om att ta hand om avfall och mänsklig avföring på ett säkert sätt. När det råder brist på sanitetslösningar riskerar närmiljö och vattenkällor att förorenas. Inte sällan är det just de vattenkällorna som människor tar sitt dricksvatten från som förorenas.

Vad gör Röda Korset för att hjälpa?
– Runt om i världen hjälper Röda Korset varje år miljontals människor att få dricksvatten och bättre sanitet. Insatserna görs både i akuta katastrofsituationer och i långsiktiga projekt.

Hur arbetar Röda Korset?
– Vi arbetar på flera olika sätt. I akuta lägen kan vi sätta upp vattenreningsanläggningar för att kunna rena vattnet direkt från en flod eller sjö. Vi hjälper även till att borra, gräva och restaurera brunnar. En viktig del av vårt arbete är också att bygga toaletter – med tvättställ – för att förbättra saniteten och vi utbildar också människor i vikten av god hygien. Rent vatten och bra sanitet räddar liv! 

Rädda liv i katastrofer – swisha till 900 80 04 >