Translate
Sök
Ulla-Greta Pettersson, vatten- och sanitetsexpert hos Röda Korset, på plats i Ifapa camp, utanför staden Beira, i Moçambique. Ulla-Greta Pettersson, vatten- och sanitetsexpert hos Röda Korset, på plats i Ifapa camp, utanför staden Beira, i Moçambique.
Moçambique
04 apr 2019

Svensk vattenexpert på plats i Moçambique

När många människor samlas på ett och samma ställe är en av de största utmaningarna att ta hand om det mänskliga avfallet – ja, bajset – och förhindra att sjukdomar sprider sig. Efter cyklonen Idai i Moçambique har flera fall av kolera konstaterats, en sjukdom som snabbt kan skörda många liv.

När vattenmassorna från översvämningarna börjar sjunka undan i Moçambique öppnar skolorna, som fram till nu har använts som evakueringsbostäder åt hundratals personer. Ulla-Greta Pettersson, vatten- och sanitetsexpert hos Röda Korset, har rest från Sverige till Ifapa camp utanför staden Beira dit 1.800 personer på kort tid har flyttats. Människor är i stort behov av latriner, tvål och rent vatten.

– Jag är här för att sprida information om människor ska undvika att bli smittade av vattenburna sjukdomar som kolera.

Tillsammans med sina kolleger håller hon workshops och informationsträffar för de boende i lägret. De visar hur man använder vattenreningstabletter, hur man ska använde olika hinkarna för handtvätt och vattenförvaring, och vad man ska göra om man misstänker att någon i familjen har drabbats av kolera.

Kolera orsakas av en bakterie som sprids via smutsigt vatten eller förorenad mat. Det är inte koleran i sig som är dödlig utan den allvarliga vätskeförlust som drabbar den sjuke. Genom kräkningar och kraftiga diarréer kan en vuxen människa förlora så mycket som 20 liter vätska per dygn.

Vid ett kolerautbrott hjälper Röda Korset till med vård av de drabbade och förser människor med vätskeersättning, mat och hygienartiklar. Dessutom arbetar vi förebyggande genom att ordna tillgång till rent vatten och toaletter, samt genom det som Ulla-Greta gör – förmedla kunskap om sjukdomen och hur smitta kan motverkas.

I en katastrof räknar man med att en person behöver mellan 7,5 och 15 liter vatten per dag. I Sverige använder vi i snitt 160 liter vatten per person och dag.