Translate
Sök
Med rätt insatser och tillräcklig kunskap går det att stoppa kolera. Med rätt insatser och tillräcklig kunskap går det att stoppa kolera.
Kolera

Med kunskap går koleran att stoppa

Ett kolerautbrott riskerar att skörda många liv. Men med rätt insatser och tillräckligt med kunskap går det att stoppa – och även förebygga.

Kolera orsakas av en bakterie som sprids via förorenat vatten eller mat. Vissa personer som insjuknar kan drabbas av allvarlig vätskeförlust på grund av kraftiga diarréer och kräkningar. För en vuxen människa kan vätskeförlusten bli så stor som upp till 20 liter per dygn.

Bakom stora kolerautbrott ligger ofta en svag samhällsstruktur med bristande tillgång till toaletter, rent vatten, hygienisk livsmedelshantering och sjukvård.

Kan vara dödlig

Obehandlad kan kolera vara dödlig. Speciellt om den drabbade redan är uttorkad eller undernärd. Som med många andra sjukdomar är det främst barn och gamla som har störst risk att bli allvarligt sjuka eftersom de har ett svagare immunförsvar.

Kolerabakterien, Vibrio cholerae, är i sig inte dödlig utan det är den extrema vätskeförlusten som leder till uttorkning och skördar människoliv.

Enkel behandling

Behandlingen mot kolera är relativt enkel. Om en sjuk person får vård i ett tidigt skede behövs oftast inget annat än vätskeersättning för att hen ska återhämta sig.

I vissa fall behöver den kolerasjuka vätska i from av dropp för att återställa vätskebalansen i kroppen.

Vid ett kolerautbrott hjälper Röda Korset till med vård av de drabbade och förser människor med vätskeersättning, mat och hygienartiklar. Dessutom arbetar vi förebyggande genom att ordna tillgång till rent vatten och toaletter samt förmedla kunskap om sjukdomen och hur smitta kan motverkas.

Foto: Thea Rabe/Norwegian Red Cross

Taggar

Konflikt Katastrofhjälp