Translate
Sök
Röda Korsets insamling för Världens barn fokuserar på Somalia. Många barn i landet är undernärda till följd av svår torka. Vid Röda Korsets hälsokliniker får de hjälp. Många barn i Somalia är undernärda till följd av svår torka. Vid Röda Korsets hälsokliniker får de hjälp.
Somalia
18 sep 2018

Vi kämpar för världens barn

Tack vare Världens barn kan Röda Korset fortsätta rädda barns liv. Världens barn-insamlingen är ett unikt samarbete mellan stiftelsen Radiohjälpen och 14 svenska humanitära organisationer, och tillsammans skapar vi förutsättningar för barn i alla länder att få det de har rätt till: hälsa, utbildning och en värdig framtid.

Så här kan du bidra. Besök kampanjsidan nu!

Världens Barn är Radiohjälpens största insamlingskampanj och en stor del av det ideella Sverige är med och bidrar. Kampanjen är en kraftsamling för barns rättigheter och mobiliserar drygt 40 000 frivilliga runt om i landet. Sedan starten 1997 har Världens Barn samlat in 1,5 miljarder kronor. Röda Korset är en av de organisationer som deltar i kampanjen.

Röda Korset hjälper barn i Somalia

Röda Korsets insamling 2018 fokuserar på Somalia. Sex miljoner människor i Somalia är i behov av nödhjälp till följd av svår torka och många år av väpnade konflikter. 

Barnen är de allra mest utsatta och de löper en stor risk för att drabbas av undernäring. Uppskattningar gör gällande att flera hundra tusen barn är akut undernärda och andra beräkningar pekar på att drygt en miljon löper risk att under året bli undernärda.

Undernäring påverkar immunförsvaret och barnen löper större risk att drabbas av och även dö av infektioner som diarré, luftvägsinfektioner, mässling och malaria. Risken finns att tillväxten och hjärnans utveckling hämmas och att skadorna blir kroniska.

Samtidigt som behoven är enorma i Somalia är det många som inte kan få vård – omkring 3,3 miljoner människor saknar tillgång till hälsovård.

Röda Korset arbetar för att fler ska kunna få hälsovård i Somalia, i synnerhet små barn och gravida kvinnor. Röda Korset stödjer åtta hälsokliniker i regionerna Bari och Sahil. Bland annat stärks klinikernas förmåga att utföra vaccinationer, utbilda och informera om hälsa samt göra rutinmässiga undersökningar av små barn för att se till att de får i sig tillräckligt med näring och växer som de ska.

Tre av hälsoklinikerna är mobila och kan nå människor som lever långt ute på landsbygden, ofta under tuffa livsvillkor.

Akuthjälp till undernärda barn

Vid svår akut undernäring är barnets immunförsvar försvagat och barnet lider ofta av infektioner, uttorkning och låg kroppstemperatur som måste behandlas direkt. Sedan är det viktigt att barnet får näring. Ofta ges en energirik jordnötspasta.

Röda Korset stödjer också hälsovolontärer, vanliga somalier som inte är utbildade läkare eller sjuksköterskor men som får grundläggande hälsovårdsutbildning och gör ett jätteviktigt kompletterande arbete till klinikerna. De arbetar med att utbilda befolkningen i Första Hjälpen samt informerar om sexuellt överförbara sjukdomar, HIV/AIDS och hur man skyddar sig mot dessa samt risker med kvinnlig omskärelse.

Startskottet för Världens barn-veckan går fredag 28 september. Missa inte den direktsända galan 5 oktober!

Taggar

Konflikt På flykt Hälsa Somalia