Translate
Sök
Genom att mäta omfånget på barnets överarm får man reda på om barnet lider av undernäring. Genom att mäta omkretsen på barnens överarm kan man se om barnet lider av undernäring.
VÅRD
25 aug 2017

”Små barn löper störst risk att drabbas av undernäring”

Vad händer om man inte får i sig tillräckligt med vätska? Hur märks det om man är uttorkad? Och varför löper barn som slutat amma störst risk att drabbas av undernäring? Röda Korsets experter, sjuksköterskorna Sandra Dolietis och Tina Ohlsén, ger dig svaren.

Rädda Liv i katastrofer

Hur mycket vätska behöver en människa?

– En vuxen, frisk person som väger 60 kilo har ett grundläggande vätskebehov om cirka 2,4 liter per dygn. Vätskan kan intas i form av ren dryck och/eller via mat. Vätskebehovet ökar i samband med diarré, varm miljö, graviditet, amning och fysisk aktivitet.

Hur länge överlever man utan vätska?

– Ålder, hälsotillstånd, fysisk aktivitet, omgivningens temperatur och luftfuktighet påverkar. Utan vare sig mat eller dryck, måste kroppen ta av det egna kroppsvattnet för att bilda urin och svett. Viktminskning kring 5-10 % på grund av vätskeförlust benämns påtaglig till svår uttorkning. Viktminskning kring 15 % är livshotande.

Vad händer om man inte får tillräckligt med vätska?

– I våra kroppar bildas kontinuerligt restprodukter, som måste avlägsnas via urinen. Om man inte äter eller dricker, används istället det egna kroppsvattnet för att bilda urin. Det leder till uttorkning och ansamling av restprodukter som har negativ inverkan på kroppens organ.

Hur märks uttorkning?

– Snabb viktnedgång, minskad eller utebliven urinproduktion, förhöjd hjärtfrekvens, lågt blodtryck, förvirring och apati är några tecken. I värsta fall kan chocktillstånd utvecklas, som innebär att kroppens organ inte får tillräckligt med syresatt blod.

Hur vet man att ett barn är undernärt?

– Akut undernäring definieras av barnets vikt i förhållande till längd. Man kan också mäta omfånget på barnets överarm (från 6 månader upp till fem år). Små barn som slutat amma löper störst risk att drabbas av undernäring. Upp till sex månaders ålder kan barnet få all näring det behöver via bröstmjölken så länge mamman producerar tillräckligt men sedan behöver barnet börja äta annan föda. Om sådan saknas, eller om barnet har svårt att vänja sig vid den nya födan, och om mamman inte klarar att producera tillräckligt med bröstmjölk så kan det bli en kritisk period.

Vad får barnen direkt när de kommer till klinikerna?

– Vid svår akut undernäring är barnens immunförsvar försvagat och barnet lider ofta av infektioner, uttorkning och låg kroppstemperatur som måste behandlas direkt. Sedan är det viktigt att barnet får näring. Ofta ges en energirik jordnötspasta, så kallad plumpy nuts.

Vad händer i barns kroppar när de blir undernärda?

– Undernäring påverkar immunförsvaret och barnen löper större risk att drabbas av och även dö av infektioner som diarré, luftvägsinfektioner, mässling och malaria. Risken finns att tillväxten och hjärnans utveckling hämmas och att skadorna blir kroniska.

Text: Bodil Sjöström
Foto: Arie Kievit/Röda Korset