Translate
Sök
Kolerasjuka vårdas på ett sjukhus i Somalia. Kolerasjuka vårdas på ett sjukhus i Somalia. Foto: Adikarim Mohamed/ICRC
Vård och hälsa

10 saker du behöver veta om kolera

I spåren av pågående kriser sprids nu kolera i länder som Jemen och Moçambique. Här berättar vi mer om den smittsamma sjukdomen som kan vara livshotande.

Rädda liv i katastrofer – swisha till 900 80 04 >

1: Sprids via förorenat vatten och mat
Kolera är en smittsam magtarmsjukdom som orsakas av bakterier (Vibrio cholerae) och sprids via förorenat dricksvatten eller mat. En smittad person utsöndrar bakterier med avföringen, och om avföringen på något sätt kommer i kontakt med dricksvatten, kan andra personer smittas. Bakterien kan även spridas till mat om en smittad person exempelvis inte tvättar händerna ordentligt efter toalettbesök.

2: Få svenska turister drabbas

I Sverige har kolera inte förekommit som inhemsk sjukdom sedan 1918. Svenska turister drabbas i praktiken sällan av kolera, endast ett fåtal fall av kolerasjuka utlandsresenärer har rapporterats under de senaste decennierna.

3: Då ökar risken för utbrott

Risk för kolerautbrott är störst i områden där grundläggande infrastruktur saknas (som t.ex vattenförsörjning och rening, sanitetsanläggningar etc), såväl som i flyktingläger där många personer trängs ihop och inte har tillräcklig tillgång till vatten och sanitetsanläggningar.

4: Bryter ut efter ett par dygn

Inkubationstiden, tiden från smittotillfället till dess att sjukdomen bryter ut, är förhållandevis kort. I regel mindre än två dygn, men kan vara upp till fem dygn.

5: Kraftiga vattniga diarréer

Kolera kan medföra våldsamma vattniga diarréer, som hos en vuxen i värsta fall kan uppgå till mer än 20 liter på ett dygn. Kräkningar och muskelkramper kan också förekomma.

6: Kan vara livshotande

Obehandlad kan kolera vara livshotande. Våldsamma diarréer leder till stora vätskeförluster som i sin tur leder till snabb uttorkning och i värsta fall sviktande cirkulation och utveckling av chock.

7: Drickbar vätskeersättning hjälper oftast

Behandlingen vid kolera är för de allra flesta insjuknade (upp till 80%) enkel. Sjuka personer kan behandlas med vätskeersättning i form av dryck. Vätskeersättning innehåller vatten, socker och salt. En del personer, som är mycket uttorkade kan behöva dropp där man ger vätska direkt in i blodomloppet. Ibland kan man behöva antibiotika.

8: Extra farligt för undernärda barn

Kolera är särskilt allvarligt hos små barn, då även små vätskeförluster för dem kan ge svåra följdverkningar. Barnets näringstillstånd innan kolerasjukdom är av stor betydelse. Undernärda barn har ett försvagat immunförsvar. En sjukdom som kolera kan för dem bli livshotande.

9: Vaccin ger kortvarigt skydd

Det finns två sorters drickbara koleravaccin som ger ett snabbt men relativt kortvarigt skydd. Det är därför svårt att vaccinera en befolkning i förväg.

10: Förbyggande insatser räddar liv

Kolera är en sjukdom som går att både förebygga och behandla. Förebyggande insatser som riktas mot hållbar tillgång till rent vatten, toaletter och hygien samt behandling vid kolerasjukdom räddar många liv.

Rädda liv i katastrofer – swisha till 900 80 04 >