Translate
Sök

Uganda

Omkring 900 000 människor har flytt till Uganda. I grannlandet Sydsudan pågår en väpnad konflikt och hungern breder där ut sig.

Dålig nederbörd och ett skadeinsektsutbrott gör att skördarna minskar vilket försvårar matsituationen.

Röda Korset har satt upp en vattenanläggning som renar ungefär 600 000 liter vatten per dygn och kan förse 40 000 människor med rent vatten.