Translate
Sök
Tania Kisserli, ansvarig för Svenska Röda Korsets arbete med Syrienkrisen. Tania Kisserli, ansvarig för Svenska Röda Korsets arbete med Syrienkrisen.
Syrien
12 jan 2018

"Behoven minskar inte, snarare tvärtom"

Tania Kisserli, arbetar som ansvarig för Svenska Röda Korsets arbete med Syrienkrisen. Här svara hon på frågor om hur läget är i landet just nu och vad Röda Korset gör för att hjälpa.

Hur akuta är behoven i Syrien? 

– Striderna pågår fortfarande och många människor tvingas leva under extremt farliga förhållanden med ständigt hot om bombningar. I många områden är Röda Korset och Röda Halvmånen en av mycket få organisationer som har tillträde och kan komma fram med hjälp. 

Hur ser behoven ut framöver? 

– Behoven minskar inte, snarare tvärtom. Längs frontlinjerna lider folk lika mycket som förut och hjälpbehoven är lika stora. I regioner där striderna avtar och människor börjar återvända skapas nya behov. Dessutom finns det behov som handlar om människors mentala hälsa. Det är ett område som Röda Korset har stor erfarenhet av och kommer att arbeta mycket med under kommande år. 

Hur hjälper Röda Korset?

– Ända sedan konfliktens start för sju år sedan ger vi akut nödhjälp i form av mat, rent vatten, tak över huvudet och hälsovårdsinsatser. I områden där de akuta behoven minskar hjälper vi även familjer som återvänder att hitta sätt att försörja sig. Människor vill inget hellre än att klara sig själva och i början kan de behöva hjälp med boskap, utsäde eller verktyg.

Räcker hjälpen? 

– Svenska folket har varit generösa. I början av en konflikt eller katastrof är människor som mest benägna att bidra, men vid en utdragen konflikt som den i Syrien märker vi att viljan att hjälpa mattas av efter hand. Vi kallar det givartrötthet. Risken som vi ser nu är att människor i Syrien inte får den hjälp de behöver. Av det man läser i media kan man tro att behoven i Syrien inte är lika akuta som i exempelvis Myanmar, Bangladesh, Jemen eller Irak. Men det stämmer inte. 

Vad händer i Syrien nu? 

– Det kommer att ta många, många år för Syrien att bli ett fungerande samhälle. Många familjer tvingas starta från noll igen. Så mycket av infrastrukturen när det gäller hälsovård, utbildning och arbete har förstörts. Även om just det är myndigheternas uppgift så kan Röda Korset bidra till att stärka människornas förmåga att återhämta sig. Samtidigt som vi ser till att de allra mest sårbara får sina behov tillfredsställda. Den hjälpen kommer att behövas många år framöver.

Läs mer om hur Röda Korset hjälper de som återvänder till sina forna hem i Syrien.

Text: Lasse Edfast
Foto: Kim Eldinadotter/Röda Korset

 

Taggar

Syrien Konflikt På flykt Katastrofhjälp Volontär