Translate
Sök
Många av de som bor i lägret Al-Hol i Syrien är barn. Många som bor i lägret är barn – de tvingas nu leva under svåra förhållanden.
Syrien
14 apr 2019

Mycket svår humanitär situation i Al Hol-lägret

Intensifierade strider de senaste månaderna i nordöstra Syrien har lett till att tiotusentals människor har tvingats fly, och många av dem befinner sig nu i Al Hol-lägret, där barn och kvinnor har dött på grund av brist på mat, vård och till följd av kyla.

Al Hol-lägret är byggt för några tusen människor men idag finns över 75.000 personer där varav 60.000 har kommit bara de senaste fyra månaderna. Människor anländer utmattade och traumatiserade och en del av dom har krigsskador som öppna sår eller kulor som är kvar i deras kroppar. 90 procent av de som har nyligen har anlänt är kvinnor och barn och eftersom kapaciteten i lägret inte på långa vägar räcker till tvingas familjer med småbarn sova under bar himmel, utan skydd mot regn och kyla. Det råder brist på mat, vatten och sjukvård.

– Den humanitära situationen i Al Hol är ohållbar; barn och kvinnor, som utgör huvuddelen av de boende i lägren, har dött på grund av det svåra läget, säger Melker Måbeck internationell chef för Röda Korset och folkrättsjurist.

Röda Korset arbetar på plats i lägren med att ge humanitärt stöd. Internationella rödakorskommitté och den syriska röda halvmånen delar dagligen ut 9.000 varma måltider, 100.000 liter rent vatten per dag, installerar latriner och har fyra mobila hälsokliniker i lägren. Röda Korset jobbar även med att hjälpa personer som har förlorat kontakt med sina anhöriga att försöka hitta sina släktingar. Det är en verksamhet som vi bedriver över hela världen i samband med väpnade konflikter eller katastrofer.

Internationella Rödakorskommittén (ICRC) har som brukligt en bilateral dialog med regeringar kring den humanitära rätten och humanitära konsekvenser av konflikter. De är redo att bistå med rekommendationer eller stöd, som en neutral aktör, när det behövs. Diskussioner mellan Sverige och ICRC kring denna fråga är del av en sådan bilateral dialog.

Barnen är extra utsatta
I lägret finns flera tusen barn och minst ett hundratal av dom är föräldralösa. Barn har rätt till ett särskilt skydd och det är nödvändigt att i de situationer som innefattar barn alltid utgå från barnets bästa. De barn som befinner sig utan anhöriga i lägren är särskilt utsatta och de har rätt att återförenas med sina familjer i enlighet med den internationella humanitära rätten och barnkonventionen.

Röda Korset är en opartisk och neutral aktör som hjälper alla baserat på behov oavsett vem de är, politisk tillhörighet eller tro. Det gäller även för vårt arbete i de här lägren.

Taggar

Syrien Konflikt På flykt Katastrofhjälp Volontär