Translate
Sök
Syrien
12 feb 2016

Härifrån skickas nödhjälp till hela Syrien

I den syriska kuststaden Tartous finns två stora lagerlokaler. De är Rödakors- och halvmånerörelsens inkörsport för all nödhjälp till Syrien. För 18 månader sedan fanns här bara ett mindre lager, men nu täcker de en yta av 10 000 kvadratmeter som bemannas av 43 anställda.

- Vi måste leva upp till alla riktlinjer och krav så det blir mycket pappersarbete, säger Hicham Diab, logistikkoordinatör för Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen (IFRC) på plats. Vi behöver alla papper i god tid i förväg så att vi kan komma igenom tullen och hantera inkommande laster. Vi behöver också kontinuerligt följa våra fraktbolags prisutveckling. Bränsle och transportkostnader varierar så vi behöver ha koll på dem för att får bästa möjliga valuta för pengarna.

Lagercentralen koordinerar allt arbete med Syriska Röda Halvmånen så att de är redo och vet vilka leveranser vi har på lager och när de kan delas ut. Alla varor lagerförs med hjälp av datorer där det registreras varifrån varorna kommer, var i lagret de finns och vart de ska.

- Vi registrerar varje leverans, säger Hicham. Vid ankomst fotograferar vi containerns skick och gör slumpmässiga kontroller av två procent av allt vi får in. Det handlar om vikt, volym, kvalité och om något blivit skadat under transporten. Eventuella problem rapporteras och tas upp med leverantörer och givare. Vi jobbar hårt för att hela operationen ska vara så transparent och effektiv som möjligt.

All personal vid lagercentralen har utbildats i en ny databas för inventering och lagerföring, vilket gör att man inte behöver uppfinna hjulet på nytt varje gång nya leveranser kommer in. Det förenklar också hela hjälpkedjan, från det att hjälpen kommer in till lagren i Tartous tills den levereras ut till Syriska Röda Halvmånens lokala kretsar ute i landet.

Medan stora containers rullar in för att lastas av berättar lagerchefen Basem Zghaibeh om de leveranser som kommer in och ut ur lagercentralen.

- Idag kommer sju containers in, var och en ungefär 12 meter långa. Vi lastar av en sådan på ungefär 25 minuter. Just den här har ungefär 855 matpaket och vi kommer idag få in 7 500 paket.

Varje pall med 100 matpaket lyfts försiktigt ut ur containern med hjälp av en truck. Två paket från varje pall lyfts av för att kontrolleras manuellt. Resultaten av kontrollerna rapporteras tillbaka till givaren och leverantören.

Det är viktigt att få ut nödhjälp till människor snabbt, men det är inte acceptabelt att leverera rutten eller på annat sätt dålig mat. Att upprätthålla en god standard innebär regelbundna kontroller, men betyder också att man undgår problem längre ner i hjälpkedjan när maten når de människor som ka ha den.

En timme senare rullar två lastbilar från Syriska Röda Halvmånen upp till lagercentralen. De lastas var och en med 500 mat- och hygienpaket, som räcker till 1 000 familjer.

- Den här lasten ska levereras idag, säger Basen. Om två-tre timmar är den i Homs.

Taggar

Syrien Konflikt Katastrofhjälp
Röda Korset sjukvård Syrien

Rädda liv i Syrien

Du kan göra skillnad. Röda Korset är på plats i Syrien, och våra volontärer och sjukvårdare kämpar varje dag för att ge människor den hjälp de behöver för att överleva. Med din hjälp kan vi fortsätta rädda liv.

Ge till Syrien
Röda Korset månadsgivare

Bli hjälpen som aldrig lämnar

Som månadsgivare i Röda Korset är du en del av världens största mänskliga skyddsnät. Tillsammans kämpar vi för att återuppbygga samhällen och ge människor en framtid. Du bidrar med så mycket du vill, så länge du vill.

Bli månadsgivare i dag