Translate
Sök
Att människor kan återvända hem betyder inte att livet kan återgå till hur det var förr - för många familjer är Röa Korsets hjälp helt avgörande. Att människor i vissa fall nu kan återvända hem betyder inte att livet kan återgå till hur det var förr - för många familjer är Röda Korsets hjälp helt avgörande.
Syrien
25 jan 2018

Den svåra vägen tillbaka hem igen

Familjer på flykt inom Syriens gränser börjar återvända till sina forna hem. Men väl hemma är ingenting som förut – mannen i familjen kanske inte lever längre, familjens boskap är försvunna och utsädet uppätet för att klara hungern. I det läget kan Röda Korsets hjälp att skaffa en egen försörjning vara helt avgörande för framtiden.

På en gata i Barzeh, utanför Syriens huvudstad Damaskus möter vi Marwa. Egentligen heter hon något annat men hon vågar inte berätta vad. Hon har tre döttrar. Tidigare hade hon också tre svärsöner, men de är alla tre döda nu.

Marwa beskriver sig själv som en typisk kvinna i Damaskus förorter efter sju år av krig.

– Var tredje månad får jag och mina döttrar en påse ris men det kommer inte längre att räcka. Vi måste hitta ett sätt att klara oss själva, säger hon.

Hennes man har legat inlagd på det offentliga sjukhuset i två veckor men nu när han snart ska dö måste han därifrån, annars blir pappersarbetet övermäktigt, både för henne och för sjukhuset.

På mobiltelefonen sveper hon mellan bilder av barnbarn som hon är både mormor till och lärare för eftersom skolan inte längre är igång.
Att prata med en journalist kan vara farligt och att vara med på bild kommer inte på fråga. Risken för att hamna i knipa är för stor. Och hursomhelst måste Marwa bege sig tillbaka till sin man. Innan hon går erbjuder hon sig att betala notan.

– Folk här vill vara självständiga, de vill inte vara beroende av andra. Det syriska folket är stolt och vant att klara sig självt.Det berättar Yolanda Davila, som är Internationella Röda Korsets och Röda Halvmånens (IFRC) expert på hjälp i form av försörjningsstöd i Syrien. Hon har tidigare jobbat i bland annat Jordanien, Vietnam och Bolivia, och när hon kom hit hösten 2015 slogs hon av just den stolthet och vilja att klara sig själva som många syrier gav uttryck för. Hon fortsätter:

– Även om många forfarande är beroende av akut nödhjälp i form av mat för att överleva så säger de ”snälla ge oss utsäde så att vi kan klara oss själva” när vi kommer till deras byar.

Hjälp till försörjning

Röda Korsets hjälpinsatser inom det område som Yolanda Davilas arbetar inom går ut på att hjälpa människor att bygga upp en egen försörjning igen. Efter sju år av inbördeskrig har de flesta familjers reserver helt tagit slut. De har överlevt på flykt inom sitt eget land, tack vare medmänniskors gästfrihet.

Situationen i landet ändras snabbt men i takt med att striderna avtar i vissa områden vill många familjer som befunnit sig på flykt inom landets gränser återvända hem så snart det är möjligt. Under 2017 har, enligt FN, uppskattningsvis 674 000 så kallade internflyktingar återvänt hem. Och längtan hem är stor även om inget är sig likt.

– Familjer vill tillbaka till sina hus, även om det i många områden som drabbats av konflikten inte finns någon samhällsservice att tala om kvar. Inga skolor, inga sjukhus, ingenting.

Statistik visar att över 50 procent av den offentliga hälso- och sjukvården i Syrien är antingen helt stängd eller drivs i begränsad omfattning till följd av konflikten. Uppåt 60 procent av befolkningen har svårt att få tillgång till den hälso- och sjukvård de behöver.

Inte sällan har också familjekonstellationerna förändrats. I många familjer kan mannen, till följd av konflikten, inte längre försörja familjen. Just det faktum att många familjer numera leds och försörjs av en kvinna är viktigt att ta hänsyn till i hjälpinsatserna. Marwa, till exempel, kan av sociala skäl inte ta ett vanligt jobb eftersom kulturella traditioner i den förort där hon bor inte tillåter det. Hon måste också ta hand om sina barnbarn.

– Kan hon inte jobba med något utanför hemmet så kanske hon kan göra något i hemmet, säger Yolanda Davila. Laga mat, klippa hår, sy kläder som någon annan kan ta till marknaden för att sälja. Röda Korset anpassar alltid sitt försörjningsstöd till de enskilda människornas behov och förutsättningar.

Hon berättar vidare om en kvinna som ingick i en grupp som utbildades i att väva mattor, även det inom ramen för Röda Korsets arbete med att hjälpa människor att hitta en sätt att försörja sig. Efter att ha jobbat som mattvävare sa hon att ”nu har jag inte bara en inkomst, nu kan jag även skicka mina barn till skolan. Jag har nya vänner, jag kan se att jag kan göra något annat. Mina kollegor hjälper mig och jag har någon att prata med.”

– Självförtroendet hos kvinnor som hon har blivit bättre. Efter sju år av passivitet börjar de lära sig något nytt och kan bli till nytta för samhället.

Testar olika sorters hjälp

När Yolanda Davila kom till Damaskus 2015 befann sig Röda Korsets arbete med att försöka få igång människors egen förmåga att försörja sig på ett pilotstadium. Man hade just börjat testa olika metoder för att se vad som fungerade bäst i olika sammanhang. Ett 20-tal familjer fick hjälp som var kopplad till det som man tidigare livnärt sig av. Det kunde handla om utbildning inom till exempel skönhetsvård, jordbruk eller något hantverk.

Under 2016 hade många familjer från trakterna kring Homs börjat flytta tillbaka. Ofta var delar av deras hus eller lokaler där de tidigare bedrivit affärsverksamhet i tillräckligt bra skick för att de skulle kunna klara sig själva med lite hjälp av Röda Korset.

Försöksverksamheten skalades då upp och man kunde nå hela 7 000 familjer det året.

6 000 av dem, främst de boende på landsbygden där man innan konflikten livnärde sig på jordbruk och djurhållning, fick någon form av utsäde – främst vete, korn och kikärtor. 500 familjer, främst de som bodde i städerna, fick någon typ av utbildning för att kunna jobba.

– Ibland kan vi även hjälpa till med utrustning som de behöver, exempelvis saxar, kammar och stolar till någon som ska starta en frisersalong, säger Yolanda Davila.

Ytterligare 500 familjer som återvände hem, fick två dräktiga får tillsammans med vaccin och 400 kilo foder.

– En av dessa familjer har i dag så många som 45 får, berättar Yolanda Davila.

– Så det har en otrolig effekt. Och det skapar även en lokal marknad. De som nu kan sälja kött och mjölk kan därefter använda pengarna hos lokala hantverkare och företagare, exempelvis frisören. Dessutom stabiliseras familjernas matsituation när de har tillgång till mjölk och ibland kött.

Hjälp att hitta ett eget sätt att klara sitt uppehälle verkar vara rätt väg att gå när så är möjligt. FN-organ och andra hjälporganisationer arbetar nu, liksom Röda Korset, allt mer aktivt med att hjälpa återvändande på detta sätt. 2017 fick uppemot 40 000 familjer hjälp att skaffa sig en försörjning.

Viktigt nu är, enligt Yolanda Davila, att undersöka vilken typ av arbetskraft som kommer att behövas i återuppbyggnaden av samhällena. Den som förut jobbade med en sak kanske måste göra något annat nu. Exempelvis lär många byggnadsarbetare behövas.

– Det känns helt rätt att satsa på stöd till egen försörjning. Familjerna vill inget hellre än att få tillbaka sina liv, få börja om och själva bygga upp dem på nytt när och om det är möjligt.

– Att hjälpa människor att klara sig själva är kanske den bästa hjälp som Röda Korset kan ge i det här läget. 

Att människor kan återvända hem betyder inte att livet kan återgå till hur det var förr – för många familjer är Röda Korsets hjälp helt avgörande.

Fakta:

  • Före kriget bodde 23 miljoner människor  i Syrien.
  • 5,4  miljoner har flytt  ut ur landet, de allra flesta till grannländerna.
  • Nästan 1 miljon har sökt asyl i Europa.
  • 6,3 miljoner är internflyktingar, på flykt inom Syrien.
  • Över 674 000 internflyktingar återvände till sina hem under 2017.
  • Upp emot 1 miljon beräknas återvända under 2018.
  • 13 miljoner, varav 5,5 miljoner barn, är i behov av humanitär hjälp i Syrien.
                                                                                                               Källa: Acaps

Läs mer om hjälpbehovet i Syrien som inte ser ut att minska utan tvärtom öka framöver.

Text: Lasse Edfast
Foto: Petter Trens

Taggar

Syrien Konflikt På flykt Katastrofhjälp Volontär