Translate
Sök
"Sjukvården måste skyddas - det är nu vi behöver den som mest", säger Tania Kisserli, på Svenska Röda Korset. (Foto: SARC)
Syrien
07 feb 2017

700 sjukvårdare har dödats i Syrien

Efter sex år av krig är Syrien ett land i spillror. Varannan sjukvårdsinrättning är skadad, förstörd eller stängd. Läkare, sjuksköterskor och ambulanspersonal riskerar sina liv på många platser i landet.

Hjärtan i skottlinjen: Stöd vår akutsjukvård i Syrien

– Under konflikten i Syrien har vi sett en oroande brist på respekt för den humanitära rätten, säger Tania Kisserli, på Svenska Röda Korset.

700 sjukvårdare har dödats sedan kriget började, enligt FN. Vårdinrättningar har dessutom gång på gång blivit en måltavla i vissa områden. Personal, volontärer och patienter har dödats.

– Det är helt oacceptabelt. Sjukvården måste skyddas - det är nu vi behöver den som mest, säger Tania Kisserli.

Samtidigt som sjukvården är under attack finns det miljontals människor i Syrien som, nu mer än någonsin tidigare, är i behov av vård. Men resurserna är knappa:

  • 95 procent av befolkningen saknar tillgång till adekvat vård.
  • Bara 43 procent av de allmänna sjukvårdsinrättningarna är öppna.
  • Det råder brist på medicin i många områden.

Dödades när de skulle hjälpa

Röda Korset är på plats i Syrien. Våra kollegor på Syriska Röda Halvmånen har nästan 8000 volontärer och anställda som ger humanitär hjälp runt om i landet och över frontlinjer.

Sedan kriget startade har Röda Halvmånen nästan fördubblat antalet sjukvårdsinrättning som de driver. Genom sitt nätverk med bland annat kliniker, första hjälpen-verksamhet, mobila medicinska team och sjukhus kunde nästan en miljon människor nås 2016. Dessutom delades mediciner ut till två miljoner människor.

Ambulans blev beskjuten

Inte sällan arbetar våra kollegor i Syrien med risk för sina egna liv (bilden visar en ambulans som beskjutits). Ett sextiotal av våra volontärer har dött som en följd av konflikten i samband med att de varit på humanitära uppdrag.

Hur är det arbeta i Syrien nu?
– Situationen är väldigt osäker med frontlinjer som flyttas dagligen. Förhandlingar med inblandade parter är avgörande för vår säkerhet och för att få tillträde till behövande i olika områden, säger Tania Kisserli.

13 miljoner behöver akutstöd

Det är inte bara när det gäller sjukvården som läget är katastrofalt i Syrien. Var femte person lever i fattigdom. Över 13 miljoner människor är i behov av nödhjälp (innan konflikten startade var landets befolkning 23 miljoner). Ekonomin är raserad på många håll och tillgången till vatten, bostäder, jobb och skolor fortsätter att minska.

Röda Korset och Röda Halvmånen når varje månad miljontals människor med bland annat mat, vatten, tak över huvudet, psykosocialt stöd och sjukvård.

I november och december förra året hjälpte vi tiotusentals människor som evakuerades från östra Aleppo. Många av dessa familjer hade överlevt i förhållanden som är bland de värsta som vi någonsin har sett.

Att hjälpa människor att överleva är så klart prioriterat. Men, vi försöker också stärka människors motståndskraft så att de själva kan försörja sig. Röda Korset försöker ge spannmål och får till bönder i en del områden och vi ser till andra får gå yrkesutbildningar så att de, där det går, kan hitta jobb.

– I en utdragen kris som den i Syrien är det viktigt att hjälpa människor att bli självförsörjande så att de möjligen också kan se framåt och bidra till att återuppbygga sitt land, säger Tania Kisserli.

Hur ser de humanitära behoven ut framåt?
– Behoven ökar. Och även om konflikten i Syrien skulle ta sluta imorgon så kommer det ta årtionden att bygga upp landets infrastruktur och kunna erbjuda grundläggande vård och annan service till alla syrier. Vi kommer att fortsätta vårt arbete, säger Tania Kisserli.

Svenska Röda Korset stödjer de humanitära insatserna i Syrien. Vi fokuserar bland annat på att ge mat, hygienprodukter och sjukvård.

(Tillägg: I går, 8 februari, dödades en kollega på Syriska Röda Halvmånen i en attack mot ett distributionscenter. Två människor som var på plats för att få hjälp dödades också. Flera skadades i attacken, bland dem sju av våra volontärer.)

Fakta: Sjukvården i skottlinjen

  • Även i krig finns det lagar. Människor som är skadade eller sjuka har rätt att få vård i väpnande konflikter. Sjukvårdspersonal och vårdinrättningar får inte heller attackeras. Det här slår krigets lagar tydligt fast.
  • Men i många områden där det pågår väpnade konflikter är verkligheten en annan – sjukvården attackeras gång på gång.
  • I Syrien skedde det över 120 attacker mot vårdinrättningar bara 2016.
  • I Jemen har över 160 attacker skett mot sjukhus, ambulanser och sjukvårdspersonal sedan 2015.
  • Tyvärr kan listan med konfliktområden där sjukvården är under attack göras betydligt längre än så. 

Text: Anders Jansson
Foto: SARC

Taggar

Syrien Konflikt På flykt Katastrofhjälp Volontär