Translate
Sök

Sudan

Miljontals människor lever utan tillgång till rent dricksvatten, mat, sjukvård, utbildning och tak över huvudet. Antalet utsatta människor har ökat på grund av interna konflikter och många befinner sig på flykt inom själva landet. Många  flyr till Sudan från grannländerna Eritrea och Chad. Barn- och mödradödligheten är stor och undernäringen utbredd.

Vi tränar och utbildar volontärer i katastrofberedskap, första hjälpen men också inom hälsa, vatten och sanitet. Volontärer gör hembesök för att sprida hälsoinformation, bland annat om hiv och aids.

Rädda liv i katastrofer – ge en gåva nu!

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation. Vi är på plats i 190 länder. Före, under och efter en katastrof. Genom att stödja Katastrofhjälpen hjälper du oss arbeta för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Världens främsta katastroforganisation

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation. Vi är på plats i 190 länder. Före, under och efter en katastrof. Genom att stödja Katastrofhjälpen hjälper du oss arbeta för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Stöd Katastrofhjälpen