Translate
Sök

Rumänien

Den ekonomiska krisen i Europa har lett till att en stor del av befolkningen är i riskzonen för fattigdom och utanförskap. Den romska delen av befolkningen är särskilt utsatt och som på många andra håll finns det utbredda fördomar mot dem. De saknar tillgång till utbildning, arbete och hälsa och sjukvård. 

Vi stödjer lokalt arbete i de mest utsatta områdena och arbetar för att barn ska kunna gå i skolan, få skolmat och läromaterial. Vi förbättrar också människors hälsa genom sjukvård, information och utbildning och stödjer aktiviteter som ger möjlighet till jobb. Ett viktigt långsiktigt arbete är att se till att människor i romska bosättningar blir folkbokförda på orten och kan få bättre tillgång till grundläggande rättigheter som sjukvård, utbildning, pension och barnbidrag.

Röda Korset månadsgivare

Bli hjälpen som aldrig lämnar

Som månadsgivare i Röda Korset är du en del av världens största mänskliga skyddsnät. Tillsammans kämpar vi för att återuppbygga samhällen och ge människor en framtid. Du bidrar med så mycket du vill, så länge du vill.

Bli månadsgivare i dag