Translate
Sök
Prinsessan Christina blev Stiftelsen Noaks Ark-Röda Korsets första ordförande. Här är hon tillsammans med Sighsten Herrgård vid invigningen av Noaks Arks lokaler i Stockholm, 1988. Prinsessan Christina blev Stiftelsen Noaks Ark-Röda Korsets första ordförande. Här är hon tillsammans med Sighsten Herrgård vid invigningen av Noaks Arks lokaler i Stockholm, 1988.
Historiska händelser
16 nov 2017

Så fördes kampen mot den dödliga epidemin

I början på 1980-talet kom unga män till sjukhusen i San Francisco och New York, med värk i kroppen och svidande smärtor i mun och hals. Ingen anade då att det handlade om något som skulle bli en dödlig epidemi.

Flera fall av en mycket ovanlig tumörsjukdom (kaposis sarkom) och en särskild sorts lunginflammation upptäcktes. Antalet dödsfall steg hastigt och Center of Disease Control (CDC) slog larm.

Det rörde sig om en epidemi med 100 procents dödlighet. Gemensamt för dödsfallen var att de verkade bero på ett kraftigt försvagat immunförsvar. 1982 diagnostiserades det första aidsfallet i Sverige.

Frivilligorganisationen Noaks Ark startades 1986 då man såg att sjukvården inte kunde möta alla de behov som hiv skapade.

Samarbete med Röda Korset

Tidigt såg Noaks Ark och Röda Korset, som arbetade för att minska konsekvenserna av spridningen av hiv, att de kunde dra nytta av varand-ra och bildade 1987 Stiftelsen Noaks Ark – Röda Korset. Christina Magnuson blev stiftelsens första ordförande och senare ordförande för Svenska Röda Korset.

Stiftelsen Noaks Ark – Röda Korsets verksamhet fyllde ett fyravåningshus på Drottninggatan, mitt i Stockholm. Där fanns ett gästhem för dem som var för sjuka för att klara sig hemma men ändå inte så dåliga att de behövde sjukhusvård. Förutom gästhemmet fanns såväl praktisk som emotionell hjälp att få. Det kunde röra sig om stödsamtal, hjälp med matlagning, men också att bära kista vid begravning.

Stiftelsen drev även Aidsjouren, en nationell telefonrådgivning, samt utbildningsverksamhet riktad till allmänhet, vårdpersonal och andra yrkesgrupper för att öka kunskaperna om hiv i samhället. Ett annat syfte var att motverka fördomar kring hiv och diskriminering av personer som lever med hiv.

700 frivilliga

Hela verksamheten drevs av ett 30-tal anställda och som mest 700 volontärer. När bromsmedicinerna kom vid mitten av 1990-talet började de flesta personer med hiv må mycket bättre. Röda Korset och Noaks Ark gick skilda vägar 2006.

Cirka 7 000 personer lever med hiv i Sverige idag. Något vaccin finns ännu inte, inte heller något bot, där-emot kan hiv nu behandlas så framgångsrikt att den som bär viruset kan leva ett liv som vem som helst.

Noaks Ark finns kvar som hivorganisation med ett riksförbund och sju lokalföreningar.

Text: Bodil Sjöström
Foto: Elisabeth Ohlson Wallin/Noaks Arks Arkiv