Translate
Sök
Röda Korsets Second Hand-butik i Karlstad arbetar med återvinning och återbruk. Second Hand-butiken i Karlstad arbetar med återvinning och återbruk. Osäljbara kläder som tas emot i butiken transporteras till ett textilåtervinningsföretag.
Second Hand
17 sep 2018

Second Hand bidrar till en hållbar livsstil

Världens textilproduktion släpper ut mer koldioxid per år än all flyg- och båttrafik tillsammans. Ett enkelt sätt att göra stor skillnad är att köpa, och skänka till, second hand.

Som second hand-shoppare gör du inte bara vinsten i att kunna få en ny garderob för en billig peng. Du utgör även en viktig del i vårt hållbarhetsarbete:

Second Hand är dubbelt bra! Vid sidan av att inte konsumera alls är det näst bästa att återanvända det som redan finns. Det bidrar till stora hållbarhetsvinster varje år, säger Martina Bozic, verksamhetsutvecklare för second hand på Röda Korset.

> Här hittar du din närmaste second hand-butik

Genom att överskottet av försäljning i våra butiker går till våra verksamheter så bidrar man också till social hållbarhet. Det handlar bland annat om familjeåterförening, läxhjälp och katastrofinsatser.

Gåvor som skänks runt om i Sverige till Röda Korset bidrar till en bättre miljö

I Röda Korsets butiker passerar varje år 4 000 ton textilier. Det tas hand om och säljs i någon av våra 300 second hand-butiker runt om i Sverige. Resten återvinns och 2017 skickade vi drygt 1 300 ton till textilåtervinning. Att använda 1 300 ton textil istället för att tillverka nytt innebär att vi bidrar till miljöns bästa. Jämfört med att tillverka nytt sparas 16 000 000 kubikliter vatten (det motsvarar 25 600 simbassänger), 30 ton koldioxidutsläpp och upp till 35 ton kemikalier.

Röda Korsets klädpolicy tar ansvar för gåvor som inte kan säljas vidare

Ibland har vi inte möjlighet att sälja plagg om de är i sämre skick. För hållbarhetens skull gör vi det som krävs för att ta hand även om sådant som annars skulle slängas och brännas. I Röda Korsets butik i Karlstad arbetar vi med tydliga rutiner för återvinning. Varje dag får butiken in 60 kilo kläder, textilier och skor.

Vi för statistik räknat i kilo över inkomna kläder och textilier, både för det vi ska sälja och det vi skickar till återvinning. De plagg vi bedömer att vi inte kan sälja läggs i blå säckar, som också vägs, berättar Dan Borg, butiksledare.

Varannan vecka körs cirka 50 säckar till en depå och var sjätte vecka går transporter till ett textilåtervinningsföretag i Tyskland. Där bryts osäljbara kläder ner till fibrer som blir till isolering, fukttrasor och nya textilier.

Klimatkollen – Hur påverkar din konsumtion miljön?

  • För att göra ett enda par bomullsjeans krävs i genomsnitt 8 000 liter vatten. Det motsvarar drygt 50 välfyllda badkar.
  • Koldioxidutsläppen från textilproduktion är 1,2 miljarder ton varje år. Det är mer än de sammanlagda utsläppen från all flygtrafik och all trafik till havs.
  • Syntetkläder (till exempel polyester) står för mikroplastutsläppen till haven motsvarande mer än 50 miljarder plastflaskor varje år.
  • En T-shirt som återvinns sparar 13,5 badkar fyllda med vatten, 5-6 kilo koldioxid och upp till sex kilo kemikalier.
  • De senaste 15 åren har klädproduktionen nästan fördubblats. Detta beror på en växande medelklass globalt. Dessutom används ett plagg idag i snitt 36 procent färre gånger än för 15 år sedan.
  • Om utvecklingen i modeindustrin fortsätter i nuvarande takt kommer den att stå för en fjärdedel av världens utsläppsbudget för koldioxid 2050.

Röda Korset-butiker jobbar med återbruk

I Karlstad träffas en grupp människor regelbundet och syr nya kläder, gardiner, väskor och andra saker av kläder och textilier som inte går att sälja. De nya varorna säljs sedan i butiken.

Karlstadbutiken är ett jättebra exempel på hur Röda Korset tar ansvar och jobbar för ett hållbart samhälle, säger Martina Bozic.