Translate
Sök

Papperslösa

Människor som lever som papperslösa i Sverige är väldigt utsatta och faller ofta utanför samhällets skyddsnät. Röda Korset bistår papperslösa på olika sätt: Vi erbjuder språkkaféer, vård, mat, kläder och inte minst medmänskligt stöd.

Genom opinions- och påverkansarbete vill vi förbättra villkoren för papperslösa. Under 2018 och 2019 har vi släppt två rapporter kring tillgången till vård. Vår rapport Nedslag i verkligheten – tillgång till vård för papperslösa beskriver hinder som papperslösa människor stöter på i vården och de humanitära konsekvenser detta får. Kunskap och vägledning, en förutsättning för god vård beskriver vilken information som finns tillgänglig för vårdpersonal när de träffar papperslösa och belyser den ojämlikhet som finns mellan olika landsting i Sverige. Båda är ett viktigt led i att förbättra tillgången till vård för de som lever utan tillstånd i Sverige.

Röda Korset månadsgivare

Bli hjälpen som aldrig lämnar

Som månadsgivare i Röda Korset är du en del av världens största mänskliga skyddsnät. Tillsammans kämpar vi för att återuppbygga samhällen och ge människor en framtid. Du bidrar med så mycket du vill, så länge du vill.

Bli månadsgivare i dag