Translate
Sök

Rättigheter för papperslösa

Röda Korset har under flera år mött papperslösa migranter i behov av hjälp och stöd. Vår erfarenhet visar att det i Sverige lever många papperslösa i stor utsatthet. De har svårt att tillgodose sina dagliga behov och med ständig rädsla att utnyttjas av andra människor.

Genom opinions- och påverkansarbete har Röda Korset tillsammans med andra organisationer i det så kallade Rätt till vård-initiativet, arbetat för en lagförändring på området. Från och med första juli 2013 utökades papperslösa migranters lagliga rättigheter till hälso- och sjukvård.

Rapport: ”Nedslag i verkligheten – tillgång till vård för papperslösa” är en rapport av Röda Korset som beskriver de hinder som vi ser att papperslösa människor stöter på i vården och de humanitära konsekvenser detta får. Läs rapporten här

Röda Korset månadsgivare

Bli hjälpen som aldrig lämnar

Som månadsgivare i Röda Korset är du en del av världens största mänskliga skyddsnät. Tillsammans kämpar vi för att återuppbygga samhällen och ge människor en framtid. Du bidrar med så mycket du vill, så länge du vill.

Bli månadsgivare i dag