Translate
Sök
Röda Korset hjälper på Lesbos
Riv Lagen
17 jun 2016

Nya lagen på två minuter

Just nu ser vi ett historiskt skifte i svensk flyktingpolitik. Riksdagen har beslutat att införa några av de tuffaste asylreglerna i hela EU.

Vad är det för ny lag?
Det är en tillfällig lag Sveriges riksdag beslutat att införa som minskar möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. Den ska gälla från 20 juli 2016 och tre år framåt.

Blir det någon skillnad med lagen?
En stor förändring är att de som får asyl ges tidsbegränsade uppehållstillstånd. Tidigare har de fått permanenta uppehållstillstånd. En person som bedöms vara flykting (den som riskerar förföljelse) får uppehållstillstånd i tre år. Den som bedöms vara alternativt skyddsbehövande (den som flyr krig och konflikt) får uppehållstillstånd i 13 månader.

Vad gäller för att få permanent uppehållstillstånd?
Den som får tillfälligt uppehållstillstånd, kan senare få ett permanent sådant om personen har ett arbete och kan försörja sig. Kvotflyktingar kommer fortfarande få permanenta uppehållstillstånd, men de är en relativt liten grupp av alla som får asyl i Sverige.

Påverkas rätten till familjeåterförening?
Ja. Det kommer att bli mycket svårare för personer i Sverige att få återförenas med anhöriga. Med den nya lagen är det i princip bara de som får flyktingstatus som har rätt till familjeåterförening. De flesta som får asyl i Sverige hör till gruppen alternativt skyddsbehövande och de får inte den rätten. Det betyder att människor som flytt till Sverige kan få leva utan sina barn, make eller maka så länge lagen gäller.
Lagen kan sägas gälla retroaktivt och påverkar de som ännu inte fått ett asylbeslut. Den som ansökte om asyl efter 24 november 2015, som sedan får sitt beslut efter 20 juli 2016 och då bedöms vara alternativt skyddsbehövande, kommer generellt sett inte ha rätt till familjeåterförening.

Vilka risker ser Röda Korset med den nya lagen?
Att den leder till långa och svåra separationer mellan familjemedlemmar, ökad otrygghet och försvårar integrationen. Risken är även att man i större utsträckning väljer att fly med hela familjen och därmed kan fler små barn sättas i gummiflottar för att göra den farliga resan över Medelhavet. I dag är det ofta så att en förälder i familjen flyr ensam. Får föräldern uppehållstillstånd kan sedan resten av familjen ansöka om återförening. Beviljas familjen det kan de resa till Sverige på ett säkert sätt. Med den nya lagen kommer betydligt färre ha rätt till familjeåterförening.

Vad tycker Röda Korset?
Röda Korset är djupt oroade över lagens konsekvenser och tycker att den ska stoppas. Riv lagen, inte familjer!

LÄS MER: "Fyra risker med nya lagen"

Stöd Röda Korsets arbete för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof

Du kan hjälpa den som måste fly

Röda Korset är på plats längs hela flyktvägen och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof. Med din hjälp får människor på flykt medmänskligt stöd, sjukvård och nödhjälp som mat, vatten och värmande filtar.

Ditt stöd behövs.

Ge ditt stöd