Translate
Sök
Ri Tong Ho och Pak Jong Wol har i åratal fått gå långt för att hämta vatten, vilket slitit på hälsan. Nu installerar Röda Korset vattenkranar i alla hus i byn. Ri Tong Ho och Pak Jong Wol har i åratal fått gå långt för att hämta vatten, vilket slitit på hälsan. Nu installerar Röda Korset vattenkranar i alla hus i byn.
Nordkorea
05 jul 2018

Akut hjälpbehov i Nordkorea

Mer än en tredjedel av Nordkoreas befolkning behöver humanitär hjälp för att överleva. Det är brist på både mat, vatten och sjukvård. Röda Korset finns på plats för att hjälpa.

– De humanitära behoven är oroväckande stora. Efter det historiska toppmötet nyligen mellan ledarna för Nordkorea och USA är vår förhoppning att sanktionerna mot landet ska lätta så att hjälpinsatser inte påverkas negativt. Då kan miljontals människor få den hjälp de behöver, säger Åsa Sandberg, Röda Korsets handläggare för Nordkorea.

Över tio miljoner människor är i behov av humanitär hjälp för att klara sig. Sex miljoner har inte tillgång till rent vatten. Många hämtar vatten i floder eller kämpar med grunda brunnar. Bristen på rent vatten gör att sjukdomar lätt sprids.

Åsa reste nyligen runt på landsbygden i Nordkorea för att de hur stödet från Sverige gör skillnad. Hon träffade familjer som måste gå långt för vatten, bland annat det äldre paret Ri Tong Ho och Pak Jong Wol i byn Unha-ri.

– De har i åratal slitit med att bära hinkar fram och tillbaka.. De berättade hur de tvättar sina kläder i en flod, året om. Här är vintrarna lika kalla som i norra Sverige så det är inte svårt att föreställa sig kylan. Nu kommer Röda Korset installera vattenkranar i alla hus i byn, vilket förstås gör människor glada. Det ger dem förutsättningar för ett friskare liv. Inte minst hjälper det kvinnorna, som bär huvudansvar för hushållssysslorna,

En annan stor utmaning är bristen på mat, liksom att den mat som finns är för ensidig. Många familjer äter mest ris och majs. Röda Korset strävar efter att långsiktigt hjälpa människor och bygger bland annat växthus för grönsaksodling – och för att driva upp trädplantor. Grönsakerna bidrar till en bättre och mer varierad kost för de allra mest utsatta, medan trädplantor sätts ut på bergssluttningarna för att förhindra jorderosion och översvämningar.

Unikt mandat

Röda Korsets unika mandat gör att vi kan finnas på plats arbeta i det isolerade Nordkorea. Arbetet är strikt humanitärt och grundar sig på Röda Korsets sju grundprinciper: humanitet, opartiskhet, neutralitet, oberoende, frivillighet, enighet och universalitet.

– Jag ser det som ett privilegium att vara en av få organisationer som når ut och på plats får se och erfara hur vår hjälp förändrar livet för utsatta människor i ett samhälle som få har tillträde till. Vi har en stödjande roll gentemot regeringen på plats, precis som överallt annars i världen, säger Åsa Sandberg.

Röda Korset återförenar familjer

När Nord- och Sydkoreas ledare träffades i våras beslutades att familjer som splittrades i kriget ska få möjlighet att återförenas och här får i så fall Röda Korset en särskild roll. Datum är satt till 15 augusti.

– Detaljerna är inte klara än. Möten mellan familjemedlemmar som separerats av kriget har skett även tidigare, men mer sporadiskt. Det här är naturligtvis mycket känslomässigt för alla som är berörda. De har varit åtskilda i 65 år, säger Åsa Sandberg.

FAKTA:

Svenska Röda Korset har arbetat i Nordkorea sedan mitten av 1990-talet. Genom åren har svenska hjälparbetare bistått med expertis då det till exempel gäller vatten och sanitet, katatrofhantering och beredskap, hälsofrågor, ledarskap och organisationsutveckling.

Taggar

Nordkorea