Translate
Sök
Pak Un Hye är volontär för Röda Korset men också en av dem som drabbats hårt av översvämningar i Nordkorea. Katastrofen förstörde huset så hon och hennes dotter blev tvungna att överge det. (Benjamin Suomela/Röda Korset).
Nordkorea
19 feb 2018

Så hjälper Röda Korset i ett av världens mest slutna länder

Är du nyfiken på hur vi hjälper i Nordkorea? Och hur kommer det sig att vi är en av få hjälporganisationer som kan jobba där? Här får du veta mer.

Röda Korset finns på plats i hela 191 länder. Ett av dem är Nordkorea. Det är ett land som är slutet från omvärlden och vi är den enda humanitära organisationen som kan nå ut och arbeta i större delen av landet.

Klimatförändringar slår hårt mot Nordkorea

I Nordkorea är hjälpbehoven mycket stora. 10 miljoner människor är undernärda och en femtedel av befolkning har inte tillgång till drickbart vatten. Landet drabbas ofta av naturkatastrofer som översvämningar och torka. Klimatförändringarna har en allvarlig påverkan på landet. Dessutom är landet drabbat av och sårbart för sjukdomsepidimier.

Hjälper med växthus och skyddsvallar

Röda Korset i Nordkorea har omkring 1 miljon frivillig som finns där för att hjälpa utsatta människor. Många invånare har svårt att skydda sig mot de katastrofer som uppstår och vi arbetar därför med att stärka byars förmåga att klara sig. Bland annat gör vi följande:

  • Bygger växthus och köksträdgårdar så att de mest utsatta får tillgång till grönsaker och en mer varierad kost.
  • Planterar träd för att motverka avskogning och jordskred.
  • Bygger vallar som skyddar mot översvämningar.
  • Jobbar med att ge människor tillgång till rent vatten.
  • Vi sprider också kunskap om första hjälpen, skydd mot epidemier och basal sjukvård i katastrofer.


Är det svårt att jobba i Nordkorea?

Det kan såklart vara krävande att verka i en så, även internationellt sett, politiserad kontext, men vi har lång erfarenhet av att arbeta i komplexa miljöer på många platser i världen. Vi är tydliga med våra krav och vet vad som icke är förhandlingsbart. Precis som i alla länder i världen måste vi följa de lagar och förordningar som finns i landet. Röda Korset tar inte ställning i politiska frågor som styrelseskick utan vi fokuserar på att kunna hjälpa människor i nöd. 

Hur kommer det sig att Röda Korset kan vara på plats?

Att vi kan nå ut så brett i Nordkorea beror bland annat på vår långa historik och vårt tydliga uppdrag. Röda Korsets fokus är alltid de humanitära behoven. För att underlätta vårt arbete för vi en nära dialog med relevanta myndigheter. Ett långsiktigt engagemang och att bygga upp ömsesidigt förtroende samt vara mycket tydliga med kraven för vårt bistånd är nyckeln i denna kontext.

Taggar

Nordkorea