Translate
Sök
Sin Yong Gum och hennes syster Sin Yong Bok förbereder kimchi, den koreanska nationalrätten. Nordkorea drabbas återkommande av naturkatastrofer och det är brist på mat och rent vatten. Sin Yong Gum och hennes syster Sin Yong Bok förbereder kimchi, den koreanska nationalrätten. Nordkorea drabbas återkommande av naturkatastrofer och det är brist på mat och rent vatten.
Nordkorea
02 jan 2019

Matbrist i Nordkorea – så hjälper Röda Korset

Mer än en tredjedel av Nordkoreas befolkning behöver humanitär hjälp för att överleva. Det är brist på både mat, vatten och sjukvård. Röda Korset finns på plats för att hjälpa.

Snart lägger sig snön på flera håll och människor kämpar med att få upp skörden innan det är för sent. I byn Onjong-ri är luften råkall och stubbåkrarna ligger frusna.

Sin Yong Gum böjer sig ner och fiskar upp ett par genomdränkta salladskålshuvuden från en bunke med iskallt vatten. Sedan trycker hon snabbt ned dem i ett högt kärl av lera. Fyller handen med salt och klappar in det i kålen. Bredvid står hennes syster Sin Yong Bok och pressar på samma sätt.

– Nu måste kålen stå en dag. Sedan sköljer vi bort saltet och begraver krukan i jorden tillsammans med chili. Det tar en månad att få fram en riktigt god smak.

Hon talar om kimchi, den koreanska nationalrätten. En källa till näring i ett land där marginalerna är små. Över tio miljoner människor, 40 procent av befolkningen, måste lita till humanitär hjälp för att klara sig. En rekordhetta i somras förvärrade en redan svår situation, just när pollineringen av ris, majs och andra grödor skulle ske. Röda Korset anslog omedelbart 2.2 miljoner kronor ur sin katastroffond och ryckte ut med vattenpumpar. Ändå förstördes stora delar av skörden.

Brist på rent vatten

Även tillgång till rent vatten är ett problem. Bland Sin Yong Gum och hennes grannar är det bara några få som kan pumpa upp något ur de grunda brunnarna. Det räcker inte långt. Istället får man söka sig till förorenade vattendrag som orsakar mag- och tarminfektioner. På landsbygdens små kliniker gapar medicinhyllorna ofta tomma – ohälsan är ett faktum i Demokratiska Folkrepubliken Korea. Eller Nordkorea som de flesta svenskar säger.

– De humanitära behoven är oroväckande stora. I nuläget har landet sanktioner mot sig som även påverkar hjälporganisationer.

– Vi på Röda Korset är medvetna om att avsikten med sanktionerna inte är att förhindra det humanitära arbetet i Nordkorea. Men samtidigt brottas vi med förseningar när det gäller hjälpsändningar. I nuläget har vi bland annat svårt att få in varor som behövs i sjukvården, som stetoskop och rondskålar för sterilisering till lokala hälsokliniker. Vår förhoppning är att sanktionerna inte ska drabba hjälparbetet. Då kan miljontals människor få den hjälp de behöver, säger Åsa Sandberg, Röda Korsets handläggare för Nordkorea (bild nedan).

Åsa Sandberg Nordkorea

Växthus för bättre hälsa

Röda Korset strävar efter att långsiktigt hjälpa människor och bygger bland annat växthus för grönsaksodling. Grönsakerna bidrar till en bättre och mer varierad kost för de allra mest utsatta.

I ett av växthusen i Onjong-ri har Röda Korset lyckas bygga ett mikroklimat där en mängd grönsaker, som tomater, gurka, chili, paprika och champinjoner, skördas året om. Kretsloppet närs delvis av biogas från grisavföring. Grönsakerna delas ut till särskilt utsatta grupper, som gravida, ammande mammor, barn under fem år och sjuka. En del går även till försäljning för att garantera en inkomst för dem som arbetar här. 

– Det finns flera anledningar till att människor inte har tillräckligt med mat i Nordkorea, säger Åsa Sandberg. Bara drygt 17 procent av marken är odlingsbar. Detta är ett bergigt land. Jordbruket bedrivs med traditionella metoder och ofta saknas utsäde, gödsel och maskiner.

Förutom grönsaksodlingar har Röda Korset växthus för att driva upp trädplantor, som lärkträd, akacia och tall.

– Avskogningen är ett stort problem. Hela bergssluttningar ligger bara. Om det blir kraftiga regn i samband med en tyfon ger jorden vika och störtar ner. Översvämningar på slätten sveper också bort näringsrik jord och tvingar människor att odla i bergssluttningarna som borde användas till att plantera träd, säger hon.

Unikt mandat gör Röda Korsets arbete möjligt

Röda Korsets unika mandat gör att vi kan finnas på plats och arbeta i det isolerade Nordkorea. Arbetet är strikt humanitärt och grundar sig på Röda Korsets sju grundprinciper: humanitet, opartiskhet, neutralitet, oberoende, frivillighet, enighet och universalitet.

– Jag ser det som ett privilegium att vara en av få organisationer som når ut och på plats får se och erfara hur vår hjälp förändrar livet för utsatta människor i ett samhälle som få har tillträde till, säger Åsa Sandberg.

FAKTA:

  • 10,3 miljoner människor, 41 procent av befolkningen, är undernärda.
  • Sex miljoner människor, 20 procent av befolkningen, saknar tillgång till rent vatten och sanitet.
  • 2004-2016 drabbades fler än sex miljoner människor av naturkatastrofer, som återkommande översvämningar och torka.
  • Sju miljoner träd planterades av Röda Korsets volontärer 2014-2018.
  • Röda Korset har arbetat i Nordkorea sedan mitten av 1990-talet. Genom åren har svenska hjälparbetare bistått med expertis gällande vatten och sanitet, katastrofhantering och beredskap, ledarskap och organisationsutveckling.

Text: Maude Fröberg

Taggar

Nordkorea