Translate
Sök

Myanmar

Myanmar (även kallat Burma) har under decennier styrts av en militärregim och det har lett till att landet många minoritetsbefolkningar lever i utsatthet. Landet drabbas årligen av översvämningar, jordskred, cykloner och torka. Mödradödligheten är hög och tillgången till mödravård är begränsad och gravida kvinnor löper stor risk att drabbas av smittsamma sjukdomar som  hiv/aids, malaria och tuberkulos.

Vi arbetar med mödra- och barnhälsovård genom volontärer som besöker familjer och informerar om vikten av personlig hälsa och hygien. Runtom i landet har vi även hjälpt till med att bygga katastroflager och utbildar människor i lokal beredskap.  

Just nu: Över en halv miljon människor har flytt från sina hem i Rakhine och till Bangladesh. Röda Korset har trappat upp sin hjälp för dem som är kvar.

Ge en gåva som räddar liv i katastrofer >

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation. Vi är på plats i 190 länder. Före, under och efter en katastrof. Genom att stödja Katastrofhjälpen hjälper du oss arbeta för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Världens främsta katastroforganisation

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation. Vi är på plats i 190 länder. Före, under och efter en katastrof. Genom att stödja Katastrofhjälpen hjälper du oss arbeta för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Stöd Katastrofhjälpen