Translate
Sök
Norostana har precis hämtat mat och ett hygienkit vid en av Röda Korsets distributioner i ett flyktingläger i Cox's Bazar i Bangladesh. För att underlätta för kvinnorna är det separata köer för kvinnor och män vid distributionen. Norostana har precis hämtat mat och ett hygienkit vid en av Röda Korsets distributioner i ett flyktingläger i Cox's Bazar i Bangladesh. För att underlätta för kvinnorna är det separata köer för kvinnor och män vid distributionen.
#MEDSYSTER

"Vi arbetar för att stärka kvinnors position i samhället"

En katastrof drabbar inte alla lika. Kvinnor och flickor har särskilda behov - men också en unik möjlighet att hjälpa sig själva.

Hej Hanna Persson, genus- och mångfaldsexpert! Vad gör du på jobbet?

Min roll handlar om att säkerställa att Röda Korsets insatser alltid ser till varje kvinna, mans, pojke och flickas behov i kriser och katastrofer, utifrån var och ens förutsättningar. Människor drabbas olika beroende på kön, men också utifrån bland annat klass, ålder, funktionshinder och etnicitet. Vi jobbar för att ingen ska diskrimeras i vårt arbete. Jag ordnar utbildningar, både i Sverige och internationellt, tar fram verktyg och riktlinjer och hjälper till att utforma program så att det inte utsätter män och kvinnor i olika åldrar och bakgrund för risker och ser till deras särskilda behov och prioriteringar.

#medsyster - läs mer >

Men behöver kvinnor verkligen särskild hjälp i en katastrof? Har inte alla behov att samma sak – mat, vatten och någonstans att bo?

Alla människor drabbas, det är helt rätt. Men på olika sätt och vissa grupper är extra utsatta. Kvinnors och flickors utsatthet kan handla om ökad risk för sexuella övergrepp när de evakueras eller att knuffas undan eller trakasseras vid matutdelningar. Efter katastrofer ökar också risken att unga flickor gifts bort mot sin vilja eftersom familjen inte har råd att låta henne gå kvar i skolan. Det behöver vi vara medvetna om för att vårt stöd verkligen ska göra skillnad.

Ge exempel på hur Röda Korset jobbar för att minska kvinnors och flickors sårbarhet i katastrofer?

I akuta situationer och som i flyktingläger kan det handla om ganska enkla saker som att se till att det finns lås och belysningar på toaletterna, så att kvinnor och flickor vågar gå dit. Att dela ut särskilda kvinnokit med bindor, ombyten och ficklampor är en annan åtgärd, liksom att skapa trygga mötesplatser där kvinnor och flickors kan få träffas och prata om sina behov och prioriteringar.

Vi ger också vård och stöd till personer kvinnor som blivit utsatta för sexuella övergrepp. Det är oftast kvinnor och flickor men det kan också vara män och pojkar. På längre sikt arbetar Röda Korset för att stärka kvinnors position i samhället, bland annat genom att utbilda kvinnor, stärka kvinnors ledarskap, rekrytera kvinnliga frivilliga och motverka diskriminering. Om samhällen ska vara motståndskraftiga mot katastrofer krävs att alla ges förutsättning att delta.

Världen behöver fler handlingskraftiga medmänniskor! Var med och hjälp oss förändra vardagen för medsystrar i hela världen.