Translate
Sök
#Medsyster
07 mar 2018

#Medsyster – så här används de insamlade pengarna i kampanjen

Syftet med kampanjen #medsyster är att inspirera till att stötta sina medsystrar - och hjälpa oss att förändra vardagen för kvinnor och flickor i hela världen som dagligen lever mitt i en katastrof.

Pengarna som samlas in genom #medsyster-kampanjen kommer att gå till Röda Korsets katastrofarbete där kvinnor bland annat får hjälp med mödravård och till fyra särskilt utvalda projekt: arbete mot könsstympning i Sudan, ökad tillgång till hälsa för kvinnor i Afghanistan och förberedelser inför naturkatastrofer i Bangladesh och Myanmar.

#medsyster - läs mer >

- I akuta situationer och som i flyktingläger kan det handla om ganska enkla saker som att se till att det finns lås och belysningar på toaletterna, så att kvinnor och flickor vågar gå dit, berättar Hanna Persson, genus- och mångfaldsrådgivare på Röda Korset.

Att dela ut särskilda kvinnokit med bindor, ombyten och ficklampor är en annan åtgärd, liksom att skapa trygga mötesplatser där kvinnor och flickors kan få träffas och prata om sina behov och prioriteringar. Röda Korset ger också vård och stöd till personer kvinnor som blivit utsatta för sexuella övergrepp. Det är oftast kvinnor och flickor men det kan också vara män och pojkar.

På längre sikt arbetar Röda Korset för att stärka kvinnors position i samhället, bland annat genom att utbilda kvinnor, stärka kvinnors ledarskap, rekrytera kvinnliga frivilliga och motverka diskriminering.

- Om samhällen ska vara motståndskraftiga mot katastrofer krävs att alla ges förutsättning att delta, avslutar Hanna Persson.

Var med du också och förändra vardagen för kvinnor som lever mitt i en katastrof!