Translate
Sök
Volontärer på plats i Libanon

Libanon

I Libanon, ett land stort som Skåne, bor 2 miljoner flyktingar. En stor del kommer från grannlandet Syrien där kriget pågått i snart sex år.  

Under den här tiden har Röda Korset i Libanon gått från att sköta ambulansservice och blodbank till att även vara en nationell responsorganisation. Vatten och sanitet, latriner och hygien är tillsammans med psykosociala insatser viktiga uppgifter för Libanesiska Röda Korset som har över 4 700 volontärer i hela landet. 

Röda Korset finns på plats världen över för de som tvingats på flykt. Mitt i konflikter som de i Syrien, Irak och Sydsudan, i flyktingläger i grannländerna och runt om i Europa för dem som tagit sig hit. Med ditt stöd kan vi dela ut mat, vatten, tvål, mediciner, filtar och ge människor tak över huvudet och sjukvård.

Du kan göra skillnad för människor på flykt

Röda Korset finns på plats världen över för de som tvingats på flykt. Med ditt stöd kan vi dela ut mat, vatten, tvål, mediciner, filtar och ge människor tak över huvudet och sjukvård.

Stöd människor på flykt