Translate
Sök
Röda Korset jobbar med krisberedskap i Sverige. Sommaren 2018 hjälpte vi till vid skogsbränderna som härjade runt om i landet. Röda Korset jobbar med krisberedskap i Sverige. Sommaren 2018 hjälpte vi till vid skogsbränderna som härjade runt om i landet.
På plats
16 apr 2019

Så agerar Röda Korset vid kriser i Sverige

Röda Korset är en del av Sveriges krisberedskap. Med cirka 30.000 volontärer, fler än 800 lokala föreningar och 260 mötesplatser finns vi på plats landet över, redo att hjälpa människor som drabbas av en kris.

Om krisen kommer kan vi öppna våra dörrar för värme, gemenskap och medmänskligt stöd, och våra utbildade första hjälpare och krisstödjare kan snabbt vara på plats för de som drabbats. Vi kan också ge praktisk hjälp och dela ut saker som behövs. Några exempel på kriser där Röda Korset haft en viktig roll är stormen Alfrida, och strömavbrottet som följde, i januari 2019, skogsbränderna sommaren 2018 och attentatet på Drottninggatan i Stockholm 2017. 

Röda Korset har ett uppdrag att stötta och samverka med myndigheter och andra aktörer vid en kris, till exempel räddningstjänsten. Vi kan fylla det mellanrum som ofta uppstår mellan den hjälp samhället erbjuder och vad en drabbad människa behöver.  

Krisberedskap kräver ständig planering och förberedelser för att kunna hantera allvarliga händelser och kriser när de inträffar. Ju bättre förberedda vi är, desto snabbare kan vi agera i ett akut läge för att hindra och lindra mänskligt lidande.  

Lokal krisberedskap 

I många kommuner har vi en väl organiserad krisberedskap. Vi kan agera på eget initiativ eller genom förfrågan från exempelvis en myndighet eller kommun. Genom våra lokalföreningar (kretsar) kan vi bidra med exempelvis första hjälpen, psykologisk första hjälpen och samordning av volontärer. Vi kan också ordna samlingspunkter, sprida viktig information, hantera gåvor från allmänheten och ge stöd till de som deltar i räddningsarbetet.  

Vill du veta mer om Svenska Röda Korsets lokala krisberedskap i din kommun? Läs mer här.

Nationell krisberedskap

Vid en större kris, eller en kris som drabbar större delar av landet, aktiveras Röda Korsets nationella krisledningsorganisation för att stötta det lokala arbetet. Insatsledare och krisledningsstab tar över ansvaret för volontärer och samverkar med våra beredskapspartners, det vill säga de privata företag som vi har avtal med, som då bidrar med varor och tjänster för att stötta insatsen. Det kan exempelvis handla om att bistå med mat och vatten, olika typer av fordon eller tillfälligt tak över huvudet. 

Väpnad konflikt och Sveriges totalförsvar 

I händelse av väpnad konflikt i Sverige har Svenska Röda Korset en unik roll som stödjande funktion till myndigheterna inom det humanitära området. Det särskiljer oss från andra humanitära organisationer och betyder bland annat att vi har flera uppdrag som anges i lag, exempelvis vad gäller att rädda människor, egendom och miljö. Svenska Röda Korset är även en av 18 frivilliga försvarsorganisationer, som genom en särskild förordning pekas ut som viktiga aktörer inom svensk krisberedskap och totalförsvaret.

Har du frågor om vår krisberedskap?  
Mejla oss på info@redcross.se eller ring oss på tel 0771-19 95 00 alla vardagar kl. 10.0012.00 och 13.0016.00.

Läs också: Så packar du en bra krislåda

Läs också: Ladda ned vår första hjälpen-app

 

 

Tillbaka till startsidan Tillsammans i kris --->