Translate
Sök
En batteridriven radio är viktigt att ha om strömmen försvinner.
Förberedelser
16 apr 2019

Förbered dig och gör din egen krisplan

Se till att du kan klara dig utan hjälp i minst tre dygn.

Du kan själv påverka hur du klarar dig i en kris. Förbered så att du har vatten, mat, värmekällor och kommunikationshjälpmedel hemma om ett strömavbrott eller en annan kris kommer. Utgå ifrån att du kan komma att behöva klara dig själva i tre dygn, då kan samhällets resurser i första hand gå till de som behöver det som mest.

Inför en eventuell händelse

  • Förbered en krislåda för hela familjen, för grundbehov i några dygn. 
  • Om mobilen och internet inte funkar, vid till exempel ett strömavbrott, är det bra att ha viktiga telefonnummer nedskrivna. Kanske kan du låna en telefon som fungerar eller ta dig till en plats där det går att ringa.  
  • Gör upp en plan med dina närmaste om var ni ses om ni inte kan nå varandra.

Om något redan har inträffat

  • Följ råd och instruktioner från myndigheter och din kommun.
  • Se till att du har tillgång till en FM-radio, och ställ in din lokala P4-frekvens, där delas information när något har hänt. Ha gärna en batteridriven radio hemma ifall el och internet inte skulle funka. 
  • Samhällets informationsnummer vid stora olyckor och kriser är 11313. Du kan ringa dygnet runt om något allvarligt hänt.  
  • På Myndigheten för samhällskydd och beredskaps (MSB) hemsida krisinformation.se hittar du samlad information om pågående händelser och samhällets ansvar från svenska myndigheter.

 

Läs också: Så packar du en bra krislåda

 

Tillbaka till startsidan Tillsammans i kris --->