Translate
Sök
Röda Korset arbetar för ökad krisberedskap. Här är vi på uppdrag inom Första Hjälpen.

Krisberedskap

Svenska Röda Korset har en lång historia av att agera i kris och vi arbetar nu för att stärka den förmågan. Vår målsättning är att år 2025 ha 20 000 volontärer redo att agera i händelse av kris eller krig. Dessa ska ha grundläggande utbildning i första hjälpen, krisstöd, och svenska och internationella regler inom krisberedskap. 

Röda Korset är en del av Sveriges krisberedskap och har ett uppdrag att stötta myndigheterna i krissituationer, när samhällets resurser inte räcker till och behöver förstärkas.