Translate
Sök
Röda Korsets experter utbildar vårdpersonal i hur man tar hand om någon som utsatts för kemiska vapen. Röda Korsets experter utbildar vårdpersonal i hur man tar hand om någon som utsatts för kemvapen. (Foto: ICRC)
Krigets lagar
04 jun 2018

Kemiska vapen – vad är det?

Johnny Nehme, Röda Korsets expert på kemiska, biologiska och radioaktiva vapen svarar.

Varför är kemiska vapen förbjudna?

Kemiska vapen är urskillningslösa. De dödar eller lemlästar människor oavsett om de deltar i konflikter eller inte. Dessutom är effekten av vissa kemiska vapen livslång.

Kan du se på människor att de har skadats i en kemisk attack?

Min första tanke när jag ser skadade eller döda vid en misstänkt attack är att vi inte kan bekräfta någonting. Vad vi kan säga är att vi ser tydliga tecken eller symptom som kan bero på att personen i fråga har utsatts för kemiska vapen. Först när prover har tagits på skadade eller döda kan vi bekräfta att kemiska vapen har använts.

Hur uppstod användningen av kemiska vapen?

Under tusentals år har soldater förgiftat vattenkällor, brunnar eller spjutspetsar för att skada fienden. Många giftiga kemikalier, som arsenik, har använts för att döda människor. Under andra världskriget användes kemiska vapen i större skala. Den första kemiska attacken skedde vid slaget vid Ypres i Belgien, där  användes klor.

Vad händer i kroppen om man utsätts för kemiska vapen?

Kemisk krigsföring är klassificerad i olika kategorier beroende på effekten. Senapsgas har till exempel utvecklats för att skada, inte döda. Den angriper huden, ögonen och lungorna. Grundidén är att om den lemlästar en soldat, kommer fem eller sex andra för att hjälpa till som då också skadas och gruppens kapacitet minskar.

Nervgaser, som sarin eller VX, är ett annat vapen. De gör att musklerna börjar krampa, även lungorna, så att du till slut dör av kvävning. Som alla kemiska vapen är sarin förbjudet, både att förvara och använda.

En annan kategori är gift som cyanid. De blockerar cellernas andningsfunktion. Dödligheten är väldigt hög.

Kemiska vapen är designade så att vi inte ska kunna upptäcka dem förrän det är för sent. Jag tycker det är fasansfullt att utveckla och använda vapen som gör att människor inte kan andas.

Hur ser inställningen till kemiska vapen ut idag?

Motståndet mot vapnen är fortfarande stort, men tyvärr är kemiska vapen lätta att producera och effekten de skapar väldigt kraftfull.

Johnny Nehme har en fil.dr i biomedicinsk vetenskap och har bland annat arbetat som sjukvårdare för Röda Korset i Frankrike.