Translate
Sök
Krigets lagar
09 okt 2017

Krigets lagar på en minut

Även i krig finns det lagar som ska följas. Sårade och sjuka ska tas omhand och det är förbjudet att attackera sjukvården. Men krigets lagar handlar också om mycket annat.

Vad menas egentligen med krigets lagar?
Den internationella humanitära rätten, även kallad krigets lagar, har till syfte att humanisera krigföring och begränsa lidandet för civila och stridande i väpnade konflikter. Den tar inte ställning till, eller är beroende av, vem som startade konflikten. Kärnan i den humanitära rätten utgörs av Genèvekonventionerna.

Rör det här sjukvården också?
Ja, i högsta grad. Krigets lagar slår fast att sjukvårdspersonal, patienter, sjuktransporter och sjukhus ska skyddas. Sårade och sjuka måste tas omhand. Den som har störst behov av vård ska få det först – oavsett om det är en vän eller fiende.

Vad säger krigets lagar om skyddsemblem?
Att dessa måste respekteras. Det röda korset, den röda halvmånen och den röda kristallen på en vit botten är skyddsemblem och markerar skyddet för sjukvård i krig. Personer, byggnader eller föremål som bär dessa emblem ska skyddas av parterna.

Finns det fler grundregler att lägga på minnet?
Krigets lagar innebär till exempel också att: 

  • Civilbefolkningen ska skyddas och att civila objekt inte får anfallas
  • Mord, tortyr, stympning, tagande av gisslan, avrättning utan korrekt rättegång, samt grym och förnedrande behandling är förbjudet
  • Den som inte längre deltar i striderna ska skyddas.
  • Vapen eller stridsmetoder som orsakar överflödiga skador eller onödigt lidande är förbjudna att använda. Till exempel så är kemiska stridsmedel förbjudna.

Ditt stöd behövs

Var med och stötta människor på flykt. Röda Korset finns på plats världen över för dem som tvingats på flykt. Längs hela flyktvägen genom Europa, mitt i konflikter som de i Syrien, Irak och Sydsudan och i flyktingläger i grannländerna. Med ditt stöd kan vi dela ut mat, vatten, tvål, mediciner, filtar och ge människor tak över huvudet och sjukvård.

Ge ditt stöd