Translate
Sök
Krigets lagar
07 feb 2017

Emblemet på en minut

Hur kan ett rött kors rädda liv? Här får du svaret.

Hjärtan i skottlinjen: Stöd vår akutsjukvård i Syrien

Vad står det röda korset för?
Det röda korset är ett skyddsemblem för sjukvård i krig. Emblemet ska uppmärksamma de stridande på att sårade, sjuka och sjukvårdspersonal ska ges skydd. Det är förbjudet att attackera personal, fordon eller byggnader som bär emblemet.  

Finns det lagar om det här?
Ja. Emblemets status skyddas i internationell och svensk rätt. Bestämmelserna om skyddsemblemets roll finns inskriven i Genèvekonventionerna och dess tilläggsprotokoll som är en del av krigets lagar.

Får skyddsemblemet användas hur som helst?
Nej. Det får bara användas för att utmärka sjukvård i krig. Det är staten som äger skyddsemblemet. Nationella rödakorsföreningar, som Svenska Röda Korset, har fått tillstånd att använda det röda korset i sin logotyp.

Hur kommer det sig att det röda korset används som en symbol för sjukhus?
Det är viktigt att komma ihåg att skyddsemblemet, det röda korset, inte är en symbol för sjukvård i allmänhet. Vissa akutsjukhus har dock, i beredskapssyfte, fått regeringens tillstånd att redan i fredstid märkas med det röda korset.

Vad spelar det för någon roll hur emblemet används?
Det är viktigt för att dess betydelse inte ska urholkas. All felaktig användning av skyddsemblem, även i fredstid, försvårar den humanitära hjälpen i krig. I dag ser vi de hemska konsekvenserna av att skyddsemblem inte respekteras. Sjukhus och sjukvårdspersonal attackeras - sjukvården är i skottlinjen. Skyddsemblem räddar liv och därför är det viktigt att de används rätt.

Finns det flera skyddsemblem?
Ja. Den röda halvmånen och den röda kristallen är också skyddsemblem. De har samma skydd och status som det röda korset. Emblemen skyddar sjukvård i krig och har ingen religiös, politisk eller kulturell betydelse. 

Läs mer om skyddsemblem