Translate
Sök

Krigets lagar

Den internationella humanitära rätten, även kallad krigets lagar, är en del av folkrätten. Den humanitära rätten syftar till att humanisera krigföringen för att begränsa det lidande som väpnade konflikter orsakar för såväl civila som stridande. Den tar inte ställning till, eller är beroende av, vem som startade konflikten. Här kan du läsa mer om hur krigets lagar är utformade och Röda Korsets arbete för att de ska efterföljas.

Världens viktigaste skyddsemblem

Det röda korset, den röda halvmånen och den röda kristallen är skyddsemblem enligt den internationella humanitära rätten. De skyddar alla sårade och sjuka samt civil och militär sjukvård i väpnade konflikter.

Mer om symbolerna

Information om den humanitära rätten

Röda Korset har tillsammans med Totalförsvarets folkrättsråd gett ut skriften ”Information om den humanitära rätten”. Skriften innehåller allmännyttig information den humanitära rätten och har riktade kapitel till specifika arbetsgrupper så som lärare, sjukvårdpersonal och journalister..

Ladda ner publikationen
Röda Korset medlem

Bli medlem i Röda Korset

Personligt engagemang är själva livsnerven i Röda Korset. Som medlem tar du ställning - och ansvar för vilket samhälle du vill ha. Tillsammans gör vi skillnad.

Bli medlem
Röda Korset månadsgivare

Bli hjälpen som aldrig lämnar

Som månadsgivare i Röda Korset är du en del av världens största mänskliga skyddsnät. Tillsammans kämpar vi för att återuppbygga samhällen och ge människor en framtid. Du bidrar med så mycket du vill, så länge du vill.

Bli månadsgivare i dag