Translate
Sök
Klimatförändringar leder bland annat till att naturkatastrofer som översvämningarna har ökat i världen.

Klimatförändringar

Klimatförändringarnas konsekvenser blir hela tiden mer synliga. Ett exempel är att rapporterade naturkatastrofer som stormar, översvämningar och värmeböljor har femdubblats sedan 1970-talet. Få andra organisationer hanterar den globala uppvärmningens konsekvenser i samma utsträckning som Röda Korset. Globalt når vi årligen 85 miljoner människor med katastrofhjälp och återhämtningsprogram. I Sverige arbetar Svenska Röda Korset med att öka krisberedskapen. 

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation. Vi är på plats i 190 länder. Före, under och efter en katastrof. Genom att stödja Katastrofhjälpen hjälper du oss arbeta för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Världens främsta katastroforganisation

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation. Vi är på plats i 190 länder. Före, under och efter en katastrof. Genom att stödja Katastrofhjälpen hjälper du oss arbeta för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Stöd Katastrofhjälpen