Translate
Sök
Varje dag får 40 000 människor i norra Uganda rent vatten från Röda Korsets massvattenanläggning. Varje dag får 40 000 människor i norra Uganda rent vatten från Röda Korsets massvattenanläggning. (Foto: Tomas Ärlemo)
Stoppa Hungern
25 sep 2017

Tillsammans har vi hjälpt miljontals – men kampen mot hungern fortsätter

Hungersnöden i området kring östra Afrika är akut. Varje dag gör vi allt vi kan för att hjälpa utsatta människor.

Barn och vuxna kämpar just nu för att överleva hunger och svält som orsakats av torka, konflikt eller katastrof. Röda Korset har hjälpt miljontals i länder som Jemen, Somalia, Sydsudan, Etiopien, Kenya, Uganda och Sudan.

Många i Sverige har bidragit. Vi har jobbat hårt för att förvalta ert engagemang och era pengar på allra bästa sätt. Tillsammans med alla er så har vi åstadkommit fantastiska resultat – här är några exempel:

  • Över 40 000 människor får tillgång till rent vatten varje dag genom den massvattenanläggning som vi startat upp i Uganda. 600 000 liter vatten per dygn renas i anläggningen. 
  • 10 000 undernärda barn i Puntland och Somaliland får nu kontinuerlig behandling genom Röda Kors-insatser.
  • Var femte person med kolera i Jemen har behandlats på en sjukvårdsanläggning som stöds av Röda Korset. Hittills har över en halv miljon i landet smittats och 2000 människor har dött. Vi jobbar hårt för att förhindra att sjukdomen ska fortsätta att sprida sig. 
  • 340 000 människor i Kenya har fått hjälp genom utdelning av mat och kontantstöd (så de själva kan köpa mat och vatten samtidigt som de stimulerar den lokala ekonomin).
  • 200 000 personer i Sydsudan har fått månadsransoner med mat under början av året.
  • Över 170 000 hushåll har fått vatten i Etiopien. 
  • Torkan gör att boskapen dör och människor förlorar då både inkomst och mat. I flera länder har Röda Korset därför köpt in mat och läkemedel till boskapen så att fler djur ska överleva.

Kampen mot hungern måste fortsätta. Förutom att vi hjälper i det akuta läget jobbar vi också mer långsiktigt. Vi stödjer till exempel genom att förse samhällen med rinnande dricksvatten, dela ut frön så att folk kan odla, vaccinera barn och sprida hälsoinformation.

Sedan en tid tillbaka arbetar vi också på flera sätt för att anpassa samhällen till klimatförändringar och därmed stärka människors motståndskraft.

Röda Korset finns alltid där - var där med oss! 

Hjälpen når fram i Sydsudan.

Bli hjälpen som aldrig lämnar!

De som nu går utan mat och rent vatten behöver stöd under lång tid framöver. Röda Korset kommer vara kvar för att hjälpa och vi kämpar även för att förhindra nya katastrofer.
Genom att vara månadsgivare stödjer du vårt långsiktiga arbete. Vi är där för att rädda liv - var där med oss!

Bli månadsgivare nu!