Translate
Sök
Räddningsarbetet efter jordbävningen som drabbade centrala Italien i augusti 2016 (Foto: Marco Di Francesco)
Katastrofer
02 jan 2017

Så räddar vi liv i katastrofer

Vet du hur liv kan räddas i en jordbävning? Här får du vet mer.

Röda Korset finns i 190 länder. Vi har stor erfarenhet av att hjälpa till i svåra situationer som jordbävningar, orkaner och översvämningar. En styrka är att vi är på plats både före, under och efter katastrofer. Här är några av de viktiga saker vi gör för att hjälpa människor i drabbade områden. 

Jordbävning

  • Före: Vi informerar om hur man ska agera vid en jordbävning, utbildar team i sök- och räddningsinsatser och jobbar för att hus byggs som kan stå emot bättre.
  • Under: Vi distribuerar nödhjälp som bland annat mat, vatten och filtar. Vi ger även sjukvård – både grundläggande och mer avancerad.
  • Efter: Vi hjälper till så att hus byggs eller repareras. Och om folks levebröd helt förstörts kan vi hjälpa till med omskolning.

Orkan

  • Före: Vi hittar säkra byggnader där folk kan samlas och arbetar för att hus byggs som kan stå emot bättre. Dessutom informerar vi i skolor om vad du ska göra vid en orkan och hjälper till vid evakuering.
  • Under: Vi ger nödhjälp som bland annat vatten, mat och filtar. Dessutom ger vi första hjälpen och psykosocialt stöd till drabbade.
  • Efter: Vi kan hjälpa till så att hus byggs upp eller repareras.

Översvämning

  • Före: Vi hjälper till att sätta upp system som varnar för översvämningar och vi informerar om vad du ska göra om det händer.
  • Under: Vi bygger vallar, hjälper till med evakuering, ger grundläggande sjukvård och psykosocialt stöd. Vi sprider även information om hygien för att minska risken för sjukdomar samt förser drabbade med dricksvatten.
  • Efter: Vi hjälper till och bygger eller reparerar hus. Vi kan också introduceras jordbruksgrödor som bättre står emot översvämningar.

Text: Anders Jansson