Translate
Sök
Hundratals volontärer från Röda Korset i Colombia finns på plats för att hjälpa. Hundratals volontärer från Röda Korset i Colombia finns på plats för att hjälpa. (Foto: Cruz Roja Colombiana)
Colombia
21 jun 2018

Så hjälper Röda Korset vid Colombias gräns

En miljon människor har rört sig över gränsen till Colombia och hjälpbehoven är stora. Röda Korset ger livsviktigt stöd på plats.

De som rört sig över gränsen är ofta i behov av första hjälpen, psykosocialt stöd, tak över huvudet, rent vatten och mat. Vidare saknar många människor information om sina rättigheter och behöver hjälp med att komma i kontakt med vänner och familj.

Röda Korset finns på plats bland annat med hundratals lokala volontärer i Colombia. Vi hjälper bland annat med följande:

  • Mat och rent vatten.
  • Tak över huvudet
  • Vård och psykosocialt stöd
  • Information
  • Hjälper människor att återfå kontakten med anhöriga.

Hittills har över 300.000 människor nåtts av Röda Korsets hjälpinsats. Nu skjuter vi till mer pengar för att vi ska kunna hjälpa ännu fler människor. Målet är att stötta 120.000 personer det kommande året, främst i Colombias gränsområden (departementen Arauca, Boyaca, Cesar, Guajira, Guainía, Norte de Santander, Nariño and Vichada).

Svenska Röda Korset stödjer dessa insatser.