Translate
Sök
Pojken i krigsdrabbade Jemen där det råder hungerkris. I Jemen är 17 miljoner människor i behov av mathjälp. (Foto: ICRC)
Stoppa Hungern

Så har hungerkrisen uppstått

Vad beror hunger och den akuta matbristen på och hur undviker vi att det sker?

De senaste åren har miljontals människor kämpat för att överleva hunger och svält i länder som Jemen, Somalia, Kenya, Sydsudan, Etiopien och Nigeria. Många av de drabbade är barn. Men hungern är inte ett naturtillstånd, den har sina orsaker. 

Hur har det kunnat bli så här?

Det finns lite förenklat tre grundläggande orsaker till hungersnöden:

  • Konflikt -  leder bland annat till att bönder inte kan odla, marknader står tomma och människor tvingas fly eller stängs in i områden där det inte finns tillräckligt med mat till alla.
  • Torka och klimatförändringar – leder till matbrist när skördar slår fel och boskap dör.
  • Svag styrning och ojämlikhet – det saknas strukturer för fördelning så att alla får mat till exempel.

Kan framtida hungerkatastrofer undvikas?

Ja, det går och vi måste verkligen försöka. Det gäller att uppmärksamma de grundläggande orsakerna till dagens situation och försöka stärka samhällens motståndskraft.

Några saker som är viktiga är att:

  • Konflikter blir lösta och att krigets lagar följs, civila är inte en måltavla, det gäller också civil infrastruktur och service. 
  • Skapa tidiga varningssystem som gör att människor kan agera innan en kris uppstår.
  • Stärka stödet till jordbrukssektorn och hälsosystemet.
  • Förändra odlingsmetoderna och anpassa dem till klimatförändringarna.
  • Öka kunskapen på lokal nivå om hur samhället blir mer motståndskraftigt. Här är lokala volontärer viktiga.