Translate
Sök
Jordbävning i Ecuador
katastrofer
18 apr 2016

Röda Korset på plats för de drabbade i Ecuador

Just nu jobbar fler än 800 frivilliga från Röda Korset i Ecuador dygnet runt. Natten till söndagen den 17 april svensk tid drabbades landet av en förödande jordbävning som uppmättes till 7,8 på Richterskalan. Fler är 230 människor har dött och 1 500 rapporteras skadade. Hus, vägar och broar har rasat och katastrofen har drabbat många.

Hallå där…

Ylva Jonsson Strömberg, enhetschef för katastrofberedskap på Svenska Röda Korset. Vad är viktigast att göra direkt?

- Viktigast är att se till att människor är säkra. Att de har någonstans att vara och inte drabbas av efterskalv. Att hitta dem som kanske sitter fast. Men också att hjälpa alla som fått lämna sina hem. De har inte tillgång till sina kläder, mat, vatten…

Hur snabbt var Röda korset på plats?

- Tack vare att Röda Korset finns i 190 länder är vi, som nu i Ecuador, direkt beredda att agera. Volontärer i Ecuadors Röda Kors finns över hela landet och var först på plats för att sätta igång med hjälparbetet när jordbävningen var ett faktum.

Vad gör Röda Korset i Ecuador just nu?

- I det akuta skedet hjälper Röda Korset till att leta efter överlevande och ge första hjälpen. Tack vare att vi har lokala katastroflager har vi också snabbt kunnat börja dela ut filtar, presenningar, myggnät, hinkar, mat och vatten, förstahjälpen-kit och vattenreningstabletter till drabbade familjer. Vi har också ambulansservice och ser till att de som behöver kommer till sjukhus. En annan viktig uppgift är att ge medmänskligt stöd till de drabbade. Katastrofteam från flera länder är på väg eller står redo att delta i räddningsarbetet.

Hur kan jag hjälpa?

- När det är en jordbävning så är det första 48 timmarna avgörande och där har Röda Korset redan folk på plats. Om du vill hjälpa så åk inte dit. Du hinner inte fram. Det du kan göra är att stödja genom att samla in pengar. Håll en konsert, gå ut och prata i skolor eller vad du nu känner för. Men du gör en större insats i Sverige just nu än om du åker dit.

Om katastrofen inträffar och jag är där, vad är det viktigast att jag gör?

- Om du är drabbad så ta dig själv i säkerhet. Håll dig ute på öppna platser. Se till att du har kontroll på var vänner och anhöriga är så att du kan kontakta räddningsteam om någon saknas.

Fakta: Så hjälper Svenska Röda Korset till

  • Svenska Röda Korset håller kontakt med Ecuadors Röda Kors via Internationella rödakorsfederationen som samordnar hjälpen från andra länder. Vi är beredda att gå in och stötta så snart vi vet vilka behov som finns.
  • Vi samlar in pengar till Katastrofhjälpen.
  • Det är viktigt att veta vad behoven är innan man agerar. Där har Röda Korset en unik position i det faktum att vi finns i majoriteten av världens länder och får därför information från personal och frivilliga om vad som behövs på plats. Då kan vi bedöma hur stor eller liten katastrofen kommer vara, och vad den internationella responsen borde vara.
  • Svenska Röda Korsets roll när det sker en katastrof i någon annan del av världen är att göra tre saker: först och främst kan vi stötta genom att skicka pengar så landet som råkat ut för denna katastrof får stöd i katastrofhantering och återuppbyggnad. Vi kan även stötta med personal som är med och bedömer vad som behöver göras på platsen, eller att vi skickar delegater som är experter på att lösa särskilda problem som kan uppstå vid katastrofer, till exempel se till att det finns rent vatten och sanitet.
  • Det som är unikt med Röda Korset är att vi redan finns på plats i landet eftersom vi har en nationell förening. Därför är vi kvar även efter katastrofen och kan följa upp arbetet under så lång tid som krävs. Vi finns där vi behövs, så länge vi behövs – ända ut i minsta lilla by.