Translate
Sök
Förödelsen är stor efter den kraftiga jordbävningen på gränsen mellan Irak och Iran. Förödelsen är stor efter den kraftiga jordbävningen.
Jordbävning
14 nov 2017

Vi kämpar för att rädda liv efter jordbävningen i Irak och Iran

Tiotusentals människor saknar just nu tak över huvudet, mat och vatten. Röda Korset hjälper på plats.

Ge en gåva som räddar liv >

Den kraftiga jordbävningen skedde i gränstrakterna mellan Irak och Iran under söndagskvällen den 12 november.

De första dygnen efter en jordbävning är mest kritiska. Röda Korset var snabbt på plats för att rädda liv och hjälpa drabbade.

Flera av våra lokala räddningsteam med sökhundar och sjukvårdspersonal har sökt efter överlevande i rasmassorna. Flera hundra människor har dött.

Skalvet uppmättes till hela 7,3 på richterskalan och det kändes över stora delar av Mellanöstern. Det följdes av flera hundra efterskalv.

Över 7000 människor rapporteras ha skadats.

Röda Kors-personal och volontärer från både Irak, Iran och Turkiet har hjälpt till på plats. Vid sidan om sjukvård och psykologiskt stöd erbjuds människor mat och vatten liksom tak över huvudet. I många byar och städer har elen helt slagits ut och skadorna på byggnader är omfattande.

En sak som gjort situation än svårare är att det är väldigt kallt i området. Eftersom det är många efterskalv sover även en hel del människor vars hus står kvar i tält då de är rädda när det kommer efterskalv.

Hjälpbehoven kan komma att vara stora under en lång tid framöver. Fattiga områden har drabbats och människor har blivit av med hus, boskap med mera.

Omkring 70 000 människor behöver i nuläget hjälp med att få mat, vatten och tak över huvudet. I Irak och Iran har våra kollegor de senaste dygnen delat ut tiotusentals filtar, tält och matkonserver.