Translate
Sök
Hungersnöd råder just nu i flertalet länder. Matlagren och brunnarna gapar tomma på många håll. Det gör att skyddsnätet försämras och att människor är extra sårbara framöver. (Foto: Tom Stoddart/ICRC)
Stoppa hungern
13 jul 2017

Hungern kan krossa människors framtid

Många barn och vuxna lider här och nu. Men den akuta hungerkrisen riskerar att leda till problem i åratal framöver. ”De långsiktiga konsekvenserna kan vara förödande”, säger Lili Bazin, på Röda Korset.

Världen står på randen till en fruktansvärd hungerkatastrof. I länder som Somalia, Etiopien, Kenya, Sydsudan, Nigeria och Jemen saknas det mat och rent vatten.

Läget är akut och det krävs omedelbar hjälp. Men vi måste också se framåt.

Människorna som nu drabbas kommer behöva hjälp under lång tid framöver. Effekterna på lång sikt kan bli katastrofala.

Klicka här för att vara med och rädda liv varje dag!

Här är fyra svåra effekter som du behöver känna till.

Hälsa:

Hungern ökar framför allt utsattheten bland barn, gravida, ammande kvinnor och äldre som har speciella näringsbehov. Undernäring kan i värsta fall leda till att människor dör. Det leder även till att folk drabbas av sjukdomar och behöver få vård. Barn som är undernärda riskerar att få hjärnskador. I många av de drabbade länderna saknar många människor tillgång till vård, det riskerar i sin tur att förvärra situationen.

Ekonomi:

Om människor inte är friska kan de inte arbeta eller gå i skolan. Det påverkar ekonomin negativt och kan leda till att fler blir fattiga. Det leder i sin tur till att folk har sämre förutsättningar att stå emot nya katastrofer.

Mat:

Tillgången till mat, överkomliga priser och tillgänglighet är enorma problem. Matlagren gapar tomma på många håll. Torkan har lett till att det inte längre finns vatten i brunnarna. Det innebär att skyddsnätet är dåligt och det kommer att ta tid för människor att bunkra livsmedel igen. Framåt leder det till att människor är extra sårbara, inte minst för klimatsvängningar.

Jordbruk och levebröd:

Torkan har gjort att skördar slår fel och att boskap dör. Ett problem är också att jordbruket inte är anpassat till de klimatförändringar som pågår. Den situation som råder kan leda till att folk odlar snabbväxande grödor istället för att tänka mer långsiktigt. När marken används på fel sätt leder det i sin tur till mindre skördar och sämre tillgång till mat.

Vad gör Röda Korset?

Akut ger vi mat, vatten och vård så att människor inte svälter ihjäl. Men vi måste också jobba väldigt långsiktigt för att komma åt de andra aspekterna.

Röda Korset finns i 190 länder och är på plats före, under och efter katastrofer. Vi arbetar på många sätt för att stödja lokala samhällen långsiktigt, till exempel förser vi samhällen med rinnande dricksvatten, delar ut frön, vaccinerar barn och sprider hälsoinformation.

Sedan en tid tillbaka arbetar vi också på flera sätt för att anpassa samhällen till klimatförändringar och därmed stärka människors motståndskraft.

Vad behövs framåt?

Ett exempel är att det behövs fler samarbeten mellan forskare, lokalsamhällen och nationella institutioner för att hitta bra metoder att sköta jordbruket på trots klimatförändringarna.

Men då behoven är så extremt stora behövs det också mer pengar för att kunna fortsätta det långsiktiga arbetet.

Stoppa hungern!

Hungern slår just nu hårt mot flera länder som Kenya, Somalia, Sydsudan och Etiopien. Problemet är orsakat av torka, konflikt eller katastrof. Situationen gör att skördar slår fel, att boskap dör, att jobben blir färre och att människor inte får tillräckligt med mat och vatten.

Ge ditt stöd nu