Translate
Sök
Sjukhus i Jemen där kolerasjuka vårdas. Kolera slår hårt mot Jemen, varje dag blir 6 000 personer sjuka. Pojken på bilden visar allt fler tecken på att ha sjukdomen. Han vårdas på ett sjukhus som stöds av Röda Korset. (Foto: Ralph El Hage/ICRC)
Jemen

Kolera slår hårt mot Jemen

Situationen i Jemen är akut och koleraepidemin slår extremt hårt mot landets befolkning. Röda Korset är på plats och kämpar dygnet runt för att hjälpa de drabbade.

Köp gåvor som räddar liv >

Enligt de senaste siffrorna från Hälsoministeriet i huvudstaden Sana’a har 225 000 misstänkta fall av kolera noterats i landet. I slutet av juni hade fler än 1 400 personer avlidit i sjukdomen. Fler kolerafall har registrerats i Jemen hittills i år än sammanlagt i hela världen under 2015.

7 500 blir sjuka varje dag

Och situationen är ännu inte under kontroll. Varje dag insjuknar i snitt fler än 7 500 personer i landet.

Melker Måbeck är chef för Svenska Röda Korsets internationella avdelning. Han var nyligen på plats i Jemen och bevittnade katastrofen.

– Läget är alarmerande. Epidemin slår mot ett redan svagt samhälle. De har varit väpnade konflikter i landet i 20 år men de har blossat upp ytterligare under de senaste åren. Dessutom är det svår torkan i området.

Kolera smittar  via förorenat vatten och kontaminerad mat. Därför riskerar samhällen som saknar rent vatten, toaletter och kunskap om sjukdomen att drabbas av en koleraepidemi i större utsträckning.

En person som insjuknat kan drabbas av kraftiga diarréer, vilket riskerar att leda till allvarlig uttorkning.

Enkel behandling

Behandlingen är ofta relativt enkel, det som framför allt behövs är vätskeersättning.

– Det är oerhört frustrerande att så många dör i detta kolerautbrott, med tanke på att sjukdomen är relativt enkel att behandla. Om korrekt behandling sätts in i tid, är dödligheten cirka en procent. Utan behandling, cirka 50 procent. Det är så onödigt.

Röda Korsets personal som är på plats sliter varje dag för att hjälpa så många drabbade som möjligt.

– Det handlar såklart om att försöka förbättra tillståndet för de sjuka, främst genom att ge vätskeersättning via dryck eller som intravenös vätskaantibiotika för vissa men också mat för att förbättra näringstillståndet. Lika viktigt är arbetet för att försöka minska smittspridningen. Vi hjälper bland annat till att säkra tillgång till rent vatten och sprida kunskap om sjukdomen, säger Melker Måbeck.

Fem plan med hjälp

Sedan utbrottet började har Röda Korset flugit in fem chartrade plan med förnödenheter och medicinsk utrustning. Nästan 150 000 personer har fått utbildning om kolera via Röda Korset på flera håll i landet. Fler än 200 000 klorintabletter har levererats till 17 olika hälsocenter. Drygt 80 000 dropp, 100 000 satser vätskeersättning och antibiotika till gravida kvinnor och barn har delats ut.

Men fortfarande är många människor i akut behov av hjälp. Enligt Melker Måbeck är det bästa sättet att hjälpa till att skänka pengar.

– Då kan vi och andra humanitära aktörer sätta in ännu mer resurser för att försöka stoppa katastrofen.

Foto: Thea Rabe/Norwegian Red Cross

Taggar

Konflikt Jemen