Translate
Sök
En flicka väntar vid en av Röda Korsets matutdelningar i Jemens huvudstad Sana'a. Nära 7 miljoner människor lider av akut matbrist i landet. En flicka väntar vid en av Röda Korsets matutdelningar i Jemens huvudstad Sana'a. Nära 7 miljoner människor lider av akut matbrist i landet.
Akut läge i Jemen
07 dec 2017

Jemen: När ditt hemland blivit ett fängelse

Nära en miljon människor lider av kolera och sju miljoner har inte tillräckligt att äta. I det konfliktdrabbade Jemen pågår just nu den största humanitära krisen i världen. Röda Korsets delegat Gabriel Karlsson finns på plats för att rädda liv, men det är en kamp mot klockan.

Ge en gåva som räddar liv i katastrofer >

Bortom nyhetsrubrikerna pågår kriget i Jemen sedan två och halvt år. Redan innan striderna bröt ut var det lilla landet söder om Saudi-Arabien ett av de fattigaste i världen. Nu ser vi facit på vad konflikten och den långa blockaden mot Jemen har gjort mot landets invånare: Det största utbrottet av kolera i modern tid, sju miljoner människor som lider av akut matbrist och 14 miljoner som saknar tillgång till rent dricksvatten. Det är den största humanitära katastrofen i världen – och som inte det vore nog har våldet eskalerat i huvudstaden Sana’a de senaste dagarna.

Vårt kontor ligger mitt i området där striderna sker. Det är omöjligt för oss att lämna byggnaden just nu, säger Gabriel Karlsson, Röda Korsets delegat på plats.

Trots att han är fast inomhus går det att få saker gjorda: bland annat har Röda Korset lyckats bidra till att evakuera familjer från de våldsdrabbade kvarteren, bistått med förnödenheter och sett till att två sjukhus har fått bränsle till att hålla igång elen.

Jag kan gömma mig i vår källare, många civila har inte sådana möjligheter. Det går inte att lämna när våra hjälpinsatser behövs mer än någonsin förut, förklarar Gabriel Karlsson. 

Det största kolerautbrottet i modern tid

Den humanitära situationen i Jemen saknar motstycke och befolkningen har fått utstå det största kolerautbrottet i modern tid med 960 000 smittade – hittills.

Kolera. En sjukdom som enkelt kan botas, men som obehandlad leder till döden för hälften av de som drabbas. Tusentals sådana dödsfall har redan skett i Jemen.

Den här kolerakrisen hade kunnat undvikas utan blockaden, konstaterar Gabriel Karlsson.

Han refererar till den luft-, land- och havsblockad som Saudiarabien infört mot Jemen. Tidvis har ingenting – inte ens humanitär hjälp – kommit in i landet. Röda Korset har sedan slutet av november åter kunnat föra in hjälp, men tillgången på mat och medicin är mer begränsad än vanligt.

Just nu har vi inte tillgång till ett av våra största medicinska lager på grund av striderna. Vi kan inte ta oss dit, konstaterar Melker Måbäck som är chef för internationella insatser på Röda Korset.

Svår situation för sjukvården

Gabriel Karlsson vittnar också om den svåra medicinska situationen. Sjukvårdssystemet har kollapsat och löner har inte betalats ut på många månader.

Man går in på ett sjukhus och ser en bädd där det ligger tre patienter. Sen kan du ha minst två patienter till under sängen. Så ser sjukvården ut i Jemen just nu.

Många av familjerna han möter känner sig övergivna av världen och miljontals jemeniter upplever att de ställs inför omöjliga val dagligen.

Ska jag köpa medicin eller mat till mitt barn? Eller ska jag skicka det till skolan? De här valen gör att krisen inte bara påverkar Jemen just nu utan den kommer göra det i många, många år, säger Gabriel Karlsson.

Än viktigare är att internationell rätt respekteras så att Röda Korset och andra humanitära organisationer tillåts att utföra sitt jobb på plats. Det senaste året har Röda Korset bistått 3 miljoner människor med rent vatten och på sjukhus runt om i landet finns man på plats och behandlar allvarliga fall av kolera. För att förebygga smittan utbildas människor om hur kolera sprids och hur man undviker den – hittills har man nått 300 000 personer. Dessutom bistår man dagligen med mediciner, mat och andra förnödenheter till en befolkning som saknar allt.

Dagligen räddar vi liv, säger Gabriel Karlsson.

Text: Katarina Sandberg/Röda Korset
Foto: Yahya Arhab/ICRC

Taggar

Konflikt Jemen