Translate
Sök
Kriget i jemen har orsakat förödelse. Miljontals människor lever i svår nöd i landet - Röda Korset hjälper på plats. Förödelse efter strider i Jemens huvudstad Sanaa. Efter år av krig lever miljontals människor i svår nöd - Röda Korset hjälper på plats.
Jemen

Krigets Jemen – så hjälper Röda Korset

Desperat. Så är läget i Jemen just nu. Samtidigt som kriget rasar står landet på gränsen till en svältkatastrof. Miljontals människor behöver akut hjälp.

Köp gåvor som räddar liv >

Vi på Röda Korset kämpar varje dag för att rädda liv och ge hopp i Jemen. Den pågående konflikten har slagit sönder samhället och 22 miljoner människor, 80 procent av befolkningen, behöver akut nödhjälp för att överleva.

Röda Korset finns på plats i hela landet med både internationell och jemenitisk personal samt med ett stort antal frivilliga – trots att säkerhetssituationen är svår och ett tiotal av våra kollegor själva har fått sätta livet till i sina insatser för att rädda liv. Hjälpen kommer fram även om det går frustrerande långsamt på grund av den väpnade konflikten.

Röda Korset stöttar 24 hälsokliniker och 15 sjukhus med både pengar och vårdpersonal, vi behandlar undernärda barn och genomför matdistributioner till civilbefolkningen. 

Under 2018 har:

  • 700.000 människor fått matpaket.
  • Fyra miljoner människor fått tillgång till rent vatten.
  • 334.000 människor fått behandling för undernäring och kolera, en sjukdom som sprids via smutsigt vatten.
  • 14.000 människor som skadats i kriget fått vård.

Sofia Andersson jobbar med att samordna Svenska Röda Korsets stöd till Jemen:

– Människor dör i Jemen och situationen behöver en politisk lösning. Den väpnade konflikten måste upphöra så att befolkningen kan börja återuppbygga sina liv och sin vardag. Till dess fortsätter vi att uppmana alla sidor i konflikten att skydda civila och göra det möjligt för humanitär hjälp att nå fram. Möjligheten att föra in livsviktiga förnödenheter, mediciner och material är just nu avgörande för att rädda liv.

Fem fakta om krigsdrabbade Jemen

1. Katastrofalt läge efter tre år av krig
Jemen ligger längst söder ut på den arabiska halvön och gränsar till Saudiarabien och Oman. Landet är ett av de fattigaste i Mellanöstern och sedan 2015 rasar där ett krig. Konflikten påverkar befolkningens liv på alla tänkbara vis – det saknas rent vatten, mat, bränsle, mediciner och det är svårt för människor att resa och röra sig fritt i samhället.

Civila drabbas både av direkta attacker och av att infrastruktur som elnät, vattensystem och hälsokliniker förstörs. Hela 22 miljoner människor (80 procent av befolkningen) behöver humanitär hjälp.

2. Sjukvården i skottlinjen
Krigets lagar är tydliga – civila, sjukhus, ambulanser och vårdpersonal får inte angripas. Trots det har det skett gång på gång i Jemen. Över 160 attacker mot sjukvårdsinrättningar har rapporterats sedan 2015.

Sjukhus i skottlinjen i Jemen.

– Det är en skrämmande utveckling. Livet i Jemen är väldigt osäkert. Det präglar oss som jobbar där, men framför allt befolkningen själva. Många upplever en fysisk rädsla för att man själv ska bli ett offer i den här konflikten, säger sjuksköterskan Katarina Öberg som har arbetat för Röda Korset i Jemen (bild längst ned i artikeln).

Färre än hälften av landets alla hälsokliniker är igång, och det beror på attacker samt brist på personal, medicin och bränsle. Samtidigt är behoven enorma. Varannan jemenit saknar tillgång till grundläggande sjukvård.

3. En miljon har drabbats av kolera
Tusentals människor har redan dött i kolera, och brist på rent vatten och sjukvård riskerar att nya epidemier blossar upp. Även sjukdomar som difteri (förr kallad strypsjukan), och mässling sprids i Jemen, sjukdomar som barn med god effekt kan vaccineras mot och som därför är mycket ovanliga i Sverige. Det bristande sjukvårdssystemet gör dock att människor insjuknar och riskerar att dö i dessa sjukdomar i Jemen idag.

Kolera i Jemen - Röda Korset hjälper

4. Strider vid hamnstad kan förvärra katastrofen
Striderna runt Jemens största hamnstad Hodeida (Al Hudaydah) riskerar att förvära den humanitära katastrofen ytterligare. Hodeida är en viktig hamn, och strider försvårar möjligheterna att föra in livsviktiga förnödenheter i landet. Redan innan kriget importerade Jemen 90 procent av de mest väsentliga varorna och 70 procent av dessa kom via Hodeida. Det råder sedan länge brist på mat, mediciner, bränsle med mera i Jemen.

5. Miljontals riskerar svält
Priserna på mat har ökat drastiskt, många jemeniter har nu inte råd att köpa den mat de behöver. Miljoner människor riskerar att svälta, och varannan människa i Jemen lever i akut matbrist och vet inte var de ska få sitt nästa mål mat ifrån.

Röda Korset delar ut förnödenheter i Jemen

 

Taggar

Konflikt Jemen