Translate
Sök
Whiteboard tavla i skola. För många av de ensamkommande barn och ungdomarna Röda Korset möter i Sverige präglas tillvaron av rädsla och oro. För många av de ensamkommande barn och ungdomar vi möter runt om i landet präglas tillvaron av ständig rädsla och oro.
Gymnasielagen
25 sep 2018

Så fungerar nya gymnasielagen

Vi är glada att Migrationsöverdomstolen konstaterar att nya gymnasielagen får tillämpas. Nu får många ensamkommande ungdomar en chans att avsluta sina studier här i Sverige. Regelverket är dock ganska krångligt – vi reder ut hur lagen fungerar.

När kan man ansöka?

Sista ansökningsdag är 30 september 2018. Därför är det viktigt att informationen sprids.

Vilka kan ansöka? 

Den nya gymnasielagen gäller för ungdomar som sökte asyl när de var under 18 år, men som har fyllt 18 och blivit vuxna i väntan på besked och som vill plugga klart, till exempel gymnasiet.

Det finns dock ett antal villkor som alla ska vara uppfyllda för att en person ska beviljas uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen.

  1. Du ansökte om asyl första gången den 24 november 2015 eller tidigare.
  2. Du registrerades som ensamkommande barn vid ansökan och blev anvisad till en kommun som skulle ordna ditt boende. dvs. du ska ha varit minderårig när du sökte asyl.
  3. När du fick beslutet om utvisning var du 18 år eller äldre.
  4. Du fick vänta mer än 15 månader på att få ett beslut. Du fick ditt beslut om utvisning den 20 juli 2016 eller senare.
  5. Du studerar, eller har studerat och har för avsikt att studera på gymnasienivå i Sverige.
  6. Du ska befinna dig i Sverige när du ansöker.

Migrationsverket har beslutat att ensamkommande barn som anlände till Sverige före den 24 november 2015, men som fick asylansökan registrerad hos Migrationsverket först efter detta datum, under vissa omständigheter kan omfattas av lagen. Mer information finns här.

Vad behövs för att ansöka?

Ansökan görs genom att man fyller i och skickar en särskild blankett till Migrationsverket, där man anger att man har för avsikt att studera. I ansökan ska det också finnas med en individuell studieplan eller annan liknande dokumentation från den skola där man studerar eller har studerat.

Har du frågor om gymnasielagen? Här kan du få hjälp av Röda Korset

Händelseutvecklingen kring den nya gymnasielagen skapar frågetecken och har du frågor kan du kontakta Röda Korsets migrationsrådgivning på telefon 020 – 415 000 som har öppet på tisdagar, onsdagar och torsdagar kl. 09.30 - 12.00 samt för unga på onsdagar kl. 15.00 - 17.00.

Här kan du läsa mer om Röda Korsets hjälp till asylsökande och hur du kan få kontakt med Röda Korset runt om i Sverige. 

Hur många ungdomar berörs av lagen?

Cirka 9000 personer.

Vad tycker Röda Korset om lagen?

Vi tycker att den nya gymnasielagen har vissa brister – framförallt för att den gör ett redan krångligt regelverk än mer invecklat. Trots detta välkomnar vi den nya gymnasielagen. Många av de som berörs kommer från Afghanistan där säkerhetsläget är så allvarligt att ingen bör utvisas dit. Våldet drabbar civila i hela landet och det finns ingen säker plats att återvända till. 

Migrationsöverdomstolen ger klartecken för gymnasielagen

25 september kom Migrationsöverdomstolen med sina domar som innebär att gymnasielagen får tillämpas. Migrationsöverdomstolen ansåg inte att de behövde invänta EU-domstolens prövning. Det gör att Migrationsverket nu åter kan börja fatta beslut om ansökningar.

Domarna från Migrationsöverdomstolen - läs mer här

Detta hände under sommaren 2018

De första domarna enligt den nya gymnasielagen kom i juli 2018. Migrationsdomstolarna i Malmö, Stockholm och Luleå tillämpade i sina avgöranden den nya gymnasielagen olika. Domstolarna i Malmö och Stockholm hade bland annat i två domar, på olika grunder, ansett att lagens bestämmelse om sänkt identitetskrav inte kan tillämpas. Eftersom migrationsdomstolarna har gjort olika bedömningar av om den nya gymnasielagen är förenlig med EU-rätten har Migrationsdomstolen i Göteborg även beslutat att hämta in ett förhandsavgörande från EU-domstolen i syfte att få vägledning i frågan.

Den 1 augusti 2018 meddelade Migrationsöverdomstolen prövningstillstånd i målen från migrationsdomstolarna i Malmö och Stockholm. Vad gäller EU-domstolen har vi ingen vetskap om hur lång tid processen kommer att ta.

Med anledning av migrationsdomstolarnas avgöranden tog Migrationsverket beslut om att avvakta med bifallsbeslut enligt den nya gymnasielagen i avvaktan på vägledning från Migrationsöverdomstolen. Verket fortsätter emellertid att avslå ansökningar där myndigheten bedömer att det är uppenbart att den sökande inte uppfyller grundkraven. Eftersom Migrationsverket även fortsätter att inhibera tidigare meddelade utvisningsbeslut för de som vid initial screening bedöms uppfylla lagens kriterier finns ingen risk för utvisning av personer som uppfyller lagens krav.

När det gäller enskilda som sökt uppehållstillstånd utifrån de nya gymnasiereglerna har utvecklingen inneburit att många riskerar att få vänta på sina beslut. Det är emellertid i sammanhanget viktigt att poängtera att ansökningstiden från den 1 juli till och med den 30 september 2018 är fortsatt gällande och att personer som avser att ansöka enligt den nya gymnasielagen ska ha lämnat in sin ansökan till Migrationsverket under den perioden. De personer som fortfarande har ett öppet asylärende i domstol rekommenderas kontakta sitt offentliga biträde innan de gör en ansökan. Svenska Röda Korset fortsätter att följa och analysera den uppkomna situationen fortlöpande.

Text: Katarina Sandberg/Röda Korset
Foto: Sofia Sabel

Läs mer:

Migrationsverkets information om gymnasielagen

Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar om den nya lagen

Taggar

Integration