Translate
Sök
Kvinnor i mataffär i Haiti
Haiti
09 jan 2012

Vår hjälpinsats pågår fortfarande

Den 12 januari 2010 drabbades Haiti av en jordbävning av ofattbara dimensioner. I dag, två år efter katastrofen, bor fortfarande drygt 550 000 i tält, från början var siffran 1,5 miljoner. Trots att de basala behoven har tillgodosedda i allt större utsträckning, så lever befolkningen – och där barn, kvinnor, sjuka, funktionsnedsatta och äldre är särskilt utsatta, i en miljö fylld av både våld och kriminalitet.
Jordbävningen i Haiti resulterade i rödakorsrörelsens största insats någonsin i ett enskilt land. Humanitära insatser kommer att behövas under mycket lång tid framöver, och Röda Korset fortsätter hjälpinsatsen i landet.

När jordbävningen slog till miste många människor livet i ett av världens fattigaste länder; den exakta siffran på antalet omkomna i jordbävningen har inte kunnat fastställas och pendlar mellan 45 000 till 225 000. Uppskattningsvis tre miljoner människor drabbades hårt.

Röda Korset har efter jordbävningen arbetat intensivt med att ge befolkningen rent vatten och ordna sanitära anläggningar, exempelvis dusch och toaletter, men under 2011 började Röda Korset föra över ansvaret för detta till de haitiska myndigheterna. Inför detta får de kontinuerligt stöd och utbildning i att hantera vattenfrågan och Röda Korset har dessutom överlämnat alla vattentankbilar till myndigheterna.

Vattenfrågan var redan före jordbävningen ett problem på Haiti. Då hade bara 63 procent av haitierna tillgång till rent vatten och bara 17 procent hade tillgång till toalett.

Kolera är också en ständigt närvarande hot mot befolkningen och vid flera tillfällen har allvarliga epidemier brutit ut som krävt dödsoffer. Kolera kommer att finnas på Haiti i många år framöver och därför är det mycket viktigt med en ökad hälsoinformation till befolkningen genom uppsökande verksamhet, men en annan viktig metod i Röda Korsets förebyggande arbete mot kolera är att skicka sms. Där spelar volontärerna en avgörande roll i att sprida kunskaper om hur man förebygger kolera, liksom att människorna får tillgång till rent vatten. Bara fram till oktober 2011 hade 65 miljoner sms skickats om hälsoinformationen, som i sin tur skickades vidare av 73 procent till andra som har behov av ökad kunskap.

Den årliga orkansäsongen, som blir allt intensivare, utgör ett hot mot ett sårbart samhälle.

Röda Korset har under 2011 gett 22 000 familjer tak över huvudet genom att bygga enkla hus till dem. Lokalbefolkningen har involverats i rekonstruktionen av de jordbävningsdrabbade områdena, och man har varit angelägna om att bygga in lösningar för rent vatten och sanitet.

Ett annat viktigt område är att skapa förutsättningar för människor att försörja sig själva, att få igång företagandet, jordbruket, att de själva bygger sina hus eller rensar upp bråte efter jordbävningen. Röda Korset delat ut starta-eget bidrag till exempelvis återuppbyggnad av kliniker och skolor, till internetcaféer, återvinning av byggnadsmaterial, eller för inköp av getter, höns och utsäde. Kontantstöden som betalats ut till särskilt utsatta har använts till att betala hyra för nya bostäder och till skolavgifter för barnen.

Jordbävningen i Haiti resulterade i rödakorsrörelsens största insats någonsin i ett enskilt land. Humanitära insatser kommer att behövas under mycket lång tid framöver liksom en stabil regering i Haiti, som tar ansvar för befolkningen och hjälparbetet. Internationella Röda Korset anser att det finns behov av att arbeta med återuppbyggnad av lokala samhällen för att stärka dem och den nationella föreningen Haitiska Röda Korset under de närmaste tre till fem åren.

 

Taggar

Haiti Katastrofhjälp
Röda Korset katastrofhjälpen

Det allra nödvändigaste

Ofta är det absolut viktigaste efter en katastrof att få tag i mat, rent vatten, ett enkelt tak över huvudet och att kunna hålla sig någorlunda ren. Och så sjukvård, förstås, för de som skadats.

Stöd Katastrofhjälpen