Translate
Sök
Kajsa Fasth, delegat för Röda Korset i Haiti
Haiti
11 jan 2013

"Hoppet är haitierna själva"

Få katastrofer har chockat världen i modern tid som den kraftiga jordbävningen i Haiti den 12 januari 2010. Omkring 217 300 människor omkom och 2,1 miljoner blev hemlösa när huvudstaden Port-au-Prince närapå ödelades. I dag har det gått tre år sedan det kraftiga skalvet. Orkaner och koleraepidemi har följt i dess spår.
Hur har det humanitära arbetet gått? Var står Haiti nu – finns det anledning att hysa hopp eller förtvivlan?

─ Enorma utmaningar kvarstår, inte minst när det gäller bättre bostäder och möjligheter att försörja sig. Det säger Kajsa Fasth i Svenska Röda Korsets som är delegat i Haiti och ansvarar för stödet till Haitiska Röda Korset.

- En dag som denna skulle jag hellre se att vi lyfter fram den enastående insats som gjorts av haitierna själva efter jordbävningen. Trots ytterst svåra villkor och med upprepade faror fortsätter människor att hjälpa varandra och göra vad som är möjligt i en svår situation. Hoppet är haitierna själva.

Hon pekar särskilt på Haitiska Röda Korset vars medlemmar och frivilliga själv drabbades, men ändå ställde sig i medmänsklighetens tjänst för att undsätta skadade och hjälpa chockade.

För Kajsa Fasth är detta hennes andra jordbävning. Hon har tidigare arbetat i Iran och i Kina för Röda Korsets räkning.

─ För mig är det meningsfullt att arbeta i en organisation som sätter humaniteten främst, och samtidigt har stor bredd. Hjälparbetarna på plats i Haiti fortsätter kämpa för människors rätt till ett drägligt liv.

En prioritering för Röda Korset är alltjämt att säkerställa att människor har drägliga bostäder. Idag har antalet som bor i tältläger minskat från 1,5 miljon människor till cirka 350 000.

─ Vi har hjälpt 40 000 familjer till ett bättre boende, men läget kompliceras av bristen på tillgång till land och svårigheter att fastställa vem som äger marken, säger Kajsa Fasth

─ Självfallet skulle vi önska att det var annorlunda. Livet i tältlägren gör människor ännu mer sårbara, bland annat när det gäller säkerheten, men ökar gör också risken för att drabbas av sjukdomar.

Hittills har koleraepidemin, som härjat sedan 2010 skördat 7 700 människoliv. Omkring 620 000 människor har smittats och sjukdomen blossar ständigt upp på nya platser. En orsak är bristen på rent vatten. 2012 års siffror pekar nu på en positiv utveckling till det bättre och färre smittade. Arbetet får dock inte avstanna.

─ Varje gång det regnar eller stormar så svämmar brunnarna över och dricksvattnet förorenas. Bristande sanitet försämrar situationen ytterligare och bidrar till att kolera och andra sjudomar sprids. Därför har tillgång till rent dricksvattnet varit en prioritering för Röda Korset under hela hjälpinsatsen, säger Kajsa Fasth.

I nuläget finns oro för att matbrist ska uppstå.

─ Efter orkanen Sandys framfart hösten 2012 förstördes en hel del av skördarna och bristen på mat påverkar både tillgång och pris.

Det saknas inte utmaningar i Haiti. Ändå är Kajsa Fasth hoppfull.

─ Varje dag ser jag förändring till det bättre i människors vardag, och det är här återuppbyggnaden äger rum. Hopp skapas i det som är synligt. Det ligger inte för oss att ge upp.

Taggar

Haiti Katastrofhjälp
Röda Korset är världens främsta katastroforganisation. Vi är på plats i 190 länder. Före, under och efter en katastrof. Genom att stödja Katastrofhjälpen hjälper du oss arbeta för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Världens främsta katastroforganisation

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation. Vi är på plats i 190 länder. Före, under och efter en katastrof. Genom att stödja Katastrofhjälpen hjälper du oss arbeta för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Stöd Katastrofhjälpen