Translate
Sök
Hjälparbetare från Röda Korset med bebis i famnen

Haiti

Landet och dess befolkning har drabbats hårt av naturkatastrofer. Mer än 200 000 människor dödades och över två miljoner blev hemlösa efter den kraftiga jordbävningen 2010.

I oktober 2016 drog orkanen Matthew in med våldsam kraft över landet. Förödelsen blev enorm.

Röda Korset finns på plats för att hjälpa drabbade. Vi ger bland annat tillgång till rent vatten och tak över huvudet. Vi jobbar också för att förhindra att sjukdomar som kolera sprids.

Röda Korset katastrofhjälpen

Det allra nödvändigaste

Ofta är det absolut viktigaste efter en katastrof att få tag i mat, rent vatten, ett enkelt tak över huvudet och att kunna hålla sig någorlunda ren. Och så sjukvård, förstås, för de som skadats.

Stöd Katastrofhjälpen