Translate
Sök
Kvinnor som bär säckar på huvudet

Genus och mångfald

Ingen ska lämnas ensam i en katastrof. Människor som drabbas har olika behov och möter olika risker beroende på sitt kön, ålder, eventuellt handikapp eller kronisk sjukdom, sexuell läggning, klass, religion, etnicitet och nationalitet. Röda Korset bedriver därför ett aktivt genus- och mångfaldsarbete för att nå de mest sårbara, utan diskriminering.

I katastrofer och konflikter arbetar Röda Korset också med att minska riskerna och stödja offren för sexuellt- och könsrelaterat våld. 

Hjälp en #medsyster i en katastrof – köp ett hygien-kit som underlättar och bidrar till ökad värdighet.