Translate
Sök
Etiopien
28 jan 2016

Miljontals drabbade av akut vattenbrist

Allvarlig vattenbrist i Etiopien orsakar undernäring och sjukdomar. Röda Korset är på plats både för att minska lidandet akut och långsiktigt.

Bristen på mat och vatten är akut för miljoner människor i Etiopien, som en följd av svår torka i landet. På grund av uteblivna regnskurar under en lång period har skördar förstörts och rent vatten är en bristvara.

Röda Korset är på plats i de värst drabbade regionerna i landet för att dela ut mat och behandla undernärda barn. Vi jobbar också för att färre barn och vuxna ska drabbas av sjukdomar som sprids via vatten, genom att informera och utbilda lokalbefolkningen i hur de minskar smittorisken.

Foder till boskap ingår även i Röda Korsets bistånd, då bristen på detta leder till minskad mjölkproduktion. Förutom att boskap ger säkrare tillgång till mat hjälper det familjer med försörjning. Vi arbetar också långsiktigt i Etiopien för att minska samhällens sårbarhet inför torka och andra katastrofer.

Fakta:

  • Den svåra torkan i Etiopien beror på väderfenomenet El Niño, som återkommer med några års mellanrum och ger oberäkneligt väder.
  • Cirka 8,2 miljoner människor i Etiopien beräknas vara i behov av hjälp som en följd av torkan.
  • Omkring en tredjedel av Etiopiens befolkning beräknas lida av undernäring.
  • Röda Korset har arbetat för att lindra effekterna av torkan sedan den började förra året. Vi har även haft ett långsiktigt arbete sedan tidigare för att göra samhällen och familjer mindre sårbara inför katastrofer.

Taggar

Etiopien