Translate
Sök
Man på majsodling

Etiopien

Två av tre invånare i Etiopien är kroniskt undernärda. Regnen uteblir ofta och det leder till brist på livsmedel i de östra delarna av landet. Bristen på tillgång till rent vatten är stor. Infektionssjukdomar som kolera och diarré är vanliga, främst på grund av bristen på rent vatten och fungerande sanitära förhållanden.

Genom utbildning ökar vi människors kunskap om hälsa, vatten, sanitet och hur de rustar sig för att minska risken för katastrofer som torka och svält. Fattiga familjer lär sig att tillverka honung, odla frukt och sälja getter och höns för att få en regelbunden inkomst. Vi ökar kunskapen i hälsofrågor och hur människor bäst sköter sin personliga hygien för att undvika smittsamma sjukdomar. 

Rädda liv i katastrofer – ge en gåva nu!

Röda Korset katastrofhjälpen

Det allra nödvändigaste

Ofta är det absolut viktigaste efter en katastrof att få tag i mat, rent vatten, ett enkelt tak över huvudet och att kunna hålla sig någorlunda ren. Och så sjukvård, förstås, för de som skadats.

Stöd Katastrofhjälpen